Obsah

Logo MAP

Povinná publicita

NAŠE VIZE:

Na území ORP Rakovník se nachází síť vzájemně kooperujících škol a volnočasových zařízení, které se snaží o poskytování co nejkvalitnějších služeb s ohledem na individualitu jednotlivců a  v duchu  zásad  inkluzivního  vzdělávání.  Orientují  se  v  nejnovějších  trendech  školství  a používají aktuální poznatky. Infrastruktura zařízení je moderní, dostatečná a odpovídá potřebám regionu.  Pedagogický  personál  je  kvalitní,  neustále  se  sebevzdělává  a  usiluje  o všestranný rozvoj dětí a žáků.

„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

William ButlerYeats

vzkaz


otazníky

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ je schválena a nacházíme se na prahu její implementace
~ cítíme se nervózně a současně natěšeně 😊
Abychom se do toho mohli společně pustit, je potřeba, abychom s ní byli všichni seznámeni. Že jste se ale ještě s novou Strategií neseznámili? To vůbec nevadí, můžete si jí přečíst třeba teď, její finální verze je ke stažení ve složce "MAP DOPORUČUJE" v menu nahoře. Na stejném místě najdete i brožurku Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Slyšíme mezi vámi trefnou otázku: "A co ta předchozí Strategie 2020+, jak dopadla?" Souhlasíme, že je potřeba se seznámit i s tím, jak dopadla předchozí Strategie, než se pustíme do implementace další, takže na stejném místě najdete i její hodnocení 😉

Aktualizovaná Analytická část MAP je nyní připravena k odsouhlasení Realizačním týmem 😉
Děkujeme všem, kteří nám zaslali své připomínky.


Školy nám zodpověděly pár otázek do našich prosincových Mapovin 😊
Zajímá vás, na co jsme se ptali a co nám na to odpověděly? Všechno je prozrazeno v sekci "UČITELÉ UČITELŮM" v menu vpravo 👍


V rámci evaluace projektu v současné době probíhá sběr dat 📑📊
Děkujeme všem členům týmu MAP, že věnují svůj čas vyplňování dotazníků. Díky jejich zpětné vazbě můžeme posouvat projekt tím správným směrem 👍

23.11.2020

Dračí slet v MŠ V Parku 1

Dračí slet v MŠ V Parku

22.11.2020

Detail

22.11.2020

Jak aktivizovat žáky? 1

Jak aktivizovat žáky?

21.11.2020

Detail

18.11.2020

Vděku se děti musí naučit 1

Vděku se děti musí naučit

18.11.2020

Detail