Obsah

Logo MAP

Povinná publicita

NAŠE VIZE:

Na území ORP Rakovník se nachází síť vzájemně kooperujících škol a volnočasových zařízení, které se snaží o poskytování co nejkvalitnějších služeb s ohledem na individualitu jednotlivců a  v duchu  zásad  inkluzivního  vzdělávání.  Orientují  se  v  nejnovějších  trendech  školství  a používají aktuální poznatky. Infrastruktura zařízení je moderní, dostatečná a odpovídá potřebám regionu.  Pedagogický  personál  je  kvalitní,  neustále  se  sebevzdělává  a  usiluje  o všestranný rozvoj dětí a žáků.

„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

William ButlerYeats

vzkaz


cyklus

otazníky
❗️ Byl zahájen sběr souhlasů škol se zapojením do MAP III ❗️
🤔...kolikpak nás v MAP III asi bude? 😉 "Být či nebýt v MAP..." to je ale "Hamletovská" otázka, co 😉😆


Letní škola pro pedagogy už je nachystaná!
termín pro MŠ: 15.8. - 17.8. a pro ZŠ: 17.8. - 19.8.
A co nás čeká? Pestrý program v prostředí oázy klidu a pohody...jako u babičky na prázdninách 
😉


Ve složce MAP DOPORUČUJE v menu nahoře ☝️ najdete mimo jiné spoustu zajímavých a aktuálních dokumentů:
* Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6.4.2021 - Testování dětí a žáků ve školách
* Platné znění vyhlášky č. 27/2016 (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami..)
* Metodický pokyn k pedagogické intervenci
* Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o rozsahu přímé vyčovací činnosti..)
* Aktuální znění revidovaného RVP ZV (zavádění vzdělávací oblasti Informatika...)
* Zápisy do MŠ 2021 a mnoho dalšího

06.04.2021

Taneční kemp u Dráčka 1

Taneční kemp u Dráčka

3.4.2021

Detail

06.04.2021

Fandíme lesním učebnám 1

Fandíme lesním učebnám

1.4.2021

Detail

06.04.2021

Návrat dětí do škol 1

Návrat dětí do škol

31.3.2021

Detail

31.03.2021

Velikonoce a názvy dnů 1

Velikonoce a názvy dnů

31.3.2021

Detail

31.03.2021

Předškolní poradna 1

Předškolní poradna

29.3.2021

Detail

31.03.2021

1. fáze otevírání škol 1

1. fáze otevírání škol

28.3.2021

Detail

31.03.2021

Přání ke Dni učitelů 1

Přání ke Dni učitelů

28.3.2021

Detail

27.03.2021

Netlačme na výkon  1

Netlačme na výkon

27.3.2021

Detail

27.03.2021

Úspěch ZUŠ Rakovník 1

Úspěch ZUŠ Rakovník

24.3.2021

Detail

27.03.2021

Webinář - historie Romů 1

Webinář - historie Romů

24.3.2021

Detail

27.03.2021

MOONSHOT pro učitele 1

MOONSHOT pro učitele

24.3.2021

Detail

27.03.2021

Učení v pohodě 1

Učení v pohodě

24.3.2021

Detail