Obsah

Povinná publicita

Naše vize

Na území ORP Rakovník se nachází síť vzájemně kooperujících škol a volnočasových zařízení, které se snaží o poskytování co nejkvalitnějších služeb s ohledem na individualitu jednotlivců a v duchu zásad inkluzivního vzdělávání. Orientují se v nejnovějších trendech školství
a používají aktuální poznatky. Infrastruktura zařízení je moderní, dostatečná a odpovídá potřebám regionu. Pedagogický personál je kvalitní, neustále se sebevzdělává a usiluje o všestranný rozvoj dětí a žáků.

„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

William ButlerYeats

18.11.2019

Pozvánka

Pozvánka na přednášku o důležitosti výběru vhodné školy

Zveme Vás na přednášku o důležitosti výběru vhodné školy.

Detail

15.11.2019

Pozvánka na diskusní setkání k rovným příležitostem ve vzdělávání 1

Pozvánka na diskusní setkání k rovným příležitostem ve vzdělávání

MAP ORP Rakovník II si Vás dovoluje pozvat na diskusní setkání k rovným příležitostem ve vzdělávání.

Detail

25.10.2019

Pozvánka

Pozvánka na seminář "Jak se propojit s dnešními dětmi?"

Dne 26. 11. 2019 se uskuteční seminář pro rodiče a učitele "Jak se propojit s dnešními dětmi?" Do 15.11.2019 se můžete hlásit na e-mailovou adresu: mezlova@mas-rakovnicko.cz

Detail

25.10.2019

Pozvánka

Školení - Hygienické požadavky v MŠ

Dne 12. 11. 2019 se uskuteční školení "Hygienické požadavky v MŠ". Školení je určeno pro ředitele a učitele MŠ. Prosíme o přihlášení do 7. 11. 2019 na e-mailovou adresu: mezlova@mas-rakovnicko.cz

Detail

26.09.2019

Plakát

Nabídka zajímavých seminářů

Nabídka zajímavých seminářů, které pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Detail