Obsah

1. Analytická část

Analytická část MAP ORP Rakovník II_aktualizace_k připomínkování Staženo: 0x | 22.11.2020

SWOT ZNEF - aktualizace 2019 Staženo: 34x | 08.06.2020

SWOT RP - aktualizace 2019 Staženo: 36x | 08.06.2020

SWOT MŠ - aktualizace 2019 Staženo: 39x | 08.06.2020

SWOT ZŠ - aktualizace 2019 Staženo: 51x | 08.06.2020

2. Strategická část

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2020 Staženo: 50x | 16.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 10/2019 Staženo: 99x | 08.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 03/2019 Staženo: 146x | 08.06.2020

Místní akční plánování

Akční plán 07/20 - 06/21 Staženo: 42x | 01.07.2020

Místní lídři

Identifikace místních lídrů - aktualizace 05/2020 Staženo: 41x | 17.05.2020

Identifikace místních lídrů - aktualizace 11/2019 Staženo: 39x | 25.04.2020

Identifikace místních lídrů Staženo: 40x | 25.04.2020

Podpora škol v plánování

Dotazníkové šetření - formulář 1. vlna 2019 Staženo: 36x | 08.06.2020

Dotazníkové šetření - formulář Popis potřeb školy 2020 Staženo: 39x | 08.06.2020

Výstup z 1. vlny dotazníkového šetření 2019 Staženo: 44x | 10.03.2020

Podpora znalostních kapacit - Hodnotící zprávy

Nastavení vhodné komunikace s dětmi Staženo: 42x | 30.04.2020

Les ve škole Staženo: 42x | 30.04.2020

Neformální setkání místních lídrů Staženo: 42x | 29.04.2020

Přednáška k podpoře kariérového poradenství Staženo: 40x | 29.04.2020

Diskusní setkání vychovatelek a realizátorů volnočasových aktivit Staženo: 43x | 29.04.2020

Stránka