Obsah

1. Analytická část

SWOT ZNEF - aktualizace 2019 Staženo: 8x | 08.06.2020

SWOT RP - aktualizace 2019 Staženo: 7x | 08.06.2020

SWOT MŠ - aktualizace 2019 Staženo: 7x | 08.06.2020

SWOT ZŠ - aktualizace 2019 Staženo: 10x | 08.06.2020

2. Strategická část

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2020 Staženo: 3x | 16.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 10/2019 Staženo: 66x | 08.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 03/2019 Staženo: 107x | 08.06.2020

Místní akční plánování

Akční plán 07/20 - 06/21 Staženo: 6x | 01.07.2020

Místní lídři

Identifikace místních lídrů - aktualizace 05/2020 Staženo: 9x | 17.05.2020

Identifikace místních lídrů - aktualizace 11/2019 Staženo: 7x | 25.04.2020

Identifikace místních lídrů Staženo: 11x | 25.04.2020

Podpora škol v plánování

Dotazníkové šetření - formulář 1. vlna 2019 Staženo: 8x | 08.06.2020

Dotazníkové šetření - formulář Popis potřeb školy 2020 Staženo: 10x | 08.06.2020

Výstup z 1. vlny dotazníkového šetření 2019 Staženo: 15x | 10.03.2020

Podpora znalostních kapacit - Hodnotící zprávy

Nastavení vhodné komunikace s dětmi Staženo: 9x | 30.04.2020

Les ve škole Staženo: 10x | 30.04.2020

Neformální setkání místních lídrů Staženo: 8x | 29.04.2020

Přednáška k podpoře kariérového poradenství Staženo: 12x | 29.04.2020

Diskusní setkání vychovatelek a realizátorů volnočasových aktivit Staženo: 10x | 29.04.2020

Hygienické požadavky v MŠ Staženo: 8x | 29.04.2020

Stránka