Obsah

1. Analytická část

Analytická část MAP ORP Rakovník II - aktualizace 2020 Staženo: 49x | 19.01.2021

Analytická část MAP ORP Rakovník II- verze k připomínkování Staženo: 49x | 19.01.2021

SWOT ZNEF - aktualizace 2019 Staženo: 91x | 08.06.2020

SWOT RP - aktualizace 2019 Staženo: 72x | 08.06.2020

SWOT MŠ - aktualizace 2019 Staženo: 82x | 08.06.2020

SWOT ZŠ - aktualizace 2019 Staženo: 86x | 08.06.2020

2. Strategická část

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2021 Staženo: 7x | 08.07.2021

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 12/2020 Staženo: 41x | 19.01.2021

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2020 Staženo: 91x | 16.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 10/2019 Staženo: 151x | 08.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 03/2019 Staženo: 203x | 08.06.2020

Evaluace a monitoring

Seznam, popis a harmonogram evaluací Staženo: 31x | 19.01.2021

2. Průběžná sebehodnotící zpráva Staženo: 33x | 19.01.2021

1. průběžná sebehodnotící zpráva Staženo: 74x | 25.04.2020

Místní akční plánování

Akční plán 07/21 - 06/22 Staženo: 18x | 23.06.2021

Akční plán 07/20 - 06/21 Staženo: 93x | 01.07.2020

Místní lídři

Identifikace místních lídrů - aktualizace 05/2020 Staženo: 86x | 17.05.2020

Identifikace místních lídrů - aktualizace 11/2019 Staženo: 77x | 25.04.2020

Identifikace místních lídrů Staženo: 78x | 25.04.2020

Podpora škol v plánování

Dotazníkové šetření - formulář 1. vlna 2019 Staženo: 86x | 08.06.2020

Stránka