Obsah

Podpora škol v plánování

Dotazníkové šetření - formulář Popis potřeb školy 2020 Staženo: 89x | 08.06.2020

Výstup z 1. vlny dotazníkového šetření 2019 Staženo: 99x | 10.03.2020

Podpora znalostních kapacit, Implementace MAP - Hodnotící zprávy

Workshop s Klárou Smolíkovou Staženo: 9x | 08.07.2021

Komiksový workshop pro žáky ZŠ - ZŠ Krušovice Staženo: 10x | 08.07.2021

Komiksový workshop pro žáky ZŠ - ZŠ Lužná Staženo: 10x | 08.07.2021

ÚDiF pro 2. stupeň ZŠ Staženo: 11x | 08.07.2021

ÚDiF pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Staženo: 11x | 08.07.2021

Třídní učitel jako lídr Staženo: 9x | 08.07.2021

Hejného matematika v předškolní výchově Staženo: 9x | 08.07.2021

Hejného matematika na 1. stupni ZŠ Staženo: 10x | 08.07.2021

eTwinning do každé školy Staženo: 31x | 19.01.2021

Organizace online výuky Staženo: 33x | 19.01.2021

Komiksový workshop pro učitele Staženo: 32x | 19.01.2021

Jak na rozvoj digitální gramotnosti Staženo: 31x | 19.01.2021

Nastavení vhodné komunikace s dětmi Staženo: 90x | 30.04.2020

Les ve škole Staženo: 84x | 30.04.2020

Neformální setkání místních lídrů Staženo: 92x | 29.04.2020

Přednáška k podpoře kariérového poradenství Staženo: 95x | 29.04.2020

Diskusní setkání vychovatelek a realizátorů volnočasových aktivit Staženo: 93x | 29.04.2020

Hygienické požadavky v MŠ Staženo: 110x | 29.04.2020

Stránka