Obsah

 

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin 

MAP ORP Rakovník II 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701 

 

 

V rámci projektu MAP ORP Rakovník II bylo ustanoveno šest pracovních skupin: 

 

PS financování 

PS rovné příležitosti 

PS čtenářská gramotnost 

PS matematická gramotnost 

PS zájmové a neformální vzdělávání 

PS předškolní vzdělávání 

 

 

V souladu s Postupy MAP II byli do PS zapojeni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

 

 

Pracovní skupina

 

Místní lídři v rámci pracovní skupiny

 

PS matematická gramotnost  Mgr. Karel Folber 

 

PS čtenářská gramotnost 

 

Mgr. Alice Jendelová 

Mgr. Radka Koubová 

 

PS rovné příležitosti 

 

Ing. Marie Kruntová 

Mgr. Pavla Kýnová 

 

PS předškolní vzdělávání 

 

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová 

Pavla Mašková 

 

PS zájmové a neformální vzdělávání 

 

Mgr. Zdeňka Jirková 

Andrea Nytrová Parobková