Obsah

RT

Realizační tým je pro projekt MAP II rozdělen na tým administrativní a tým implementace. V administrativní části týmu figuruje hlavní manažerka, analytik, koordinátorka projektu, dále pak koordinátoři jednotlivých zapojených škol, členové pracovních skupin a v neposlední řadě odborníci na průřezová a klíčová témata vzdělávání. Ti jsou zároveň vedoucími pracovních skupin a to na témata: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, zájmové a neformální vzdělávání, předškolní vzdělávání a financování.

*

Realizační tým zajišťuje především podkladové materiály, monitoruje průběh realizace místního akčního plánu, zajišťuje naplánované společné vzdělávací a informační aktivity, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními skupinami a řídícím výborem, informuje veřejnost a pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity.

*

V týmu implementace nalezneme koordinátorku implementace a lektory na témata anglický jazyk, volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a volnočasové aktivity pro žáky základních škol.
 

Hlavní manažer projektu

Brigita Pospíšilová
pospisilova@mas-rakovnicko.cz
734 213 667

Koordinátor projektu

Kristýna Mézlová
mezlova@mas-rakovnicko.cz
736 287 148

Odborník na základní vzdělávání

Mgr. Karel Folber
folber@seznam.cz
725 399 299

Odborník na předškolní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
jajanakovarova@gmail.com
721 075 507

Odborník na rovné příležitost

Ing. Marie Kruntová
kruntovamarie@gmail.com
605 277 080

Odborník na neformální vzdělávání

Mgr. Zdeňka Jirková
zd.jirkova@seznam.cz
606 327 693