Obsah

ŘV

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast výchovy a vzdělávání dětí a žáků na území ORP Rakovník.V čele Řídícího výboru stojí předsedkyně, kterou byla na prvním setkání řídícího výboru, dne 13. března 2019, zvolena Mgr. Jana Švolbová.

 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním projektu. Řídící výbor tak úzce spolupracuje s realizačním týmem, který mu předkládá jednotlivé výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Díky tomu mají všichni členové kompletní přehled o realizaci MAP a podílí se na koordinaci aktivit realizačního týmu a pracovních skupin. Členství v Řídícím výboru je dobrovolné a čestné.

 

Funkce Subjekt Jméno a příjmení E-mail
Zástupce RT MAP Rakovnicko o.p.s. Brigita Pospíšilová pospisilova@mas-rakovnicko.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Čistá Blanka Čebišová cista.obecni-urad@seznam.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Zbečno Ing. Jiří Těhan MBA starosta@obeczbecno.cz
Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Jesenice Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz
Zástupce učitelů ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Jana Švolbová JSvolbova@seznam.cz
Zástupce ŠD,ŠK ZŠ a MŠ Olešná Radka Malá malarka@seznam.cz
Zástupce ZUŠ ZUŠ Rakovník Libuše Podaná zusrako@iol.cz
Zástupce organizací NEF A SVČ Jazyková škola ArinaRa Michaela Chytrá info@arinara.com
Zástupce KAP KAP Střední Čechy Mgr. Tereza Štvánová stvanovat@kr.s.cz
Zástupce rodičů   Mgr. Petr Musil p.o.m@email.cz
Zástupce obcí nezřizujících školu Žďár u Jesenice Monika Honzíková Honzikova21@seznam.cz
Zástupce ORP Městský úřad Rakovník Ing.Arch. Jana Jirátková jjiratkova@murako.cz
Zástupce Centra podpory projektu SRP (NIDV) Centrum podpory SRP Ing. Šárka Pirklová pirklova@nidv.cz
Zástupce realizátora MAP Rakovnicko o.p.s. Simona Dvořáková dvorakova@mas-rakovnicko.cz