Obsah

HM

Pojďme se dozvědět, jak rozvíjet matematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat

Tento akreditovaný seminář MŠMT bude zaměřen na následující myšlenky:
 

  • Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)
  • Cíle výuky metody genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka
  • Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka
  • Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla)
  • Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmům. Od manipulací k představám a abstrakci


Vzdělávací organizace: H-mat, o.p.s.

Termín: 1. pololetí šk.roku 2020/2021, bude upřesněn na začátku září 2020

Čas: od 14:00 do 18:00 hodin

Místo konání: 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153, Rakovník 269 01

Kapacita semináře: 20 účastníků

Seminář je určen pro učitele 1. stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce.

Cíl akce: Rozšíření obzorů v oblasti matematických metod

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno, porozumění metodě budování schémat zaručeno 😆

Registrace na seminář: mezlova@mas-rakovnicko.cz

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂