Obsah

jan čenský


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, přijměte naše srdečné pozvání na dvoudenní seminář věnovaný tématu rétorika a vystupování

Díky tomuto kurzu s Janem Čenským máte unikátní příležitost se naučit autentickému a přesvědčivému projevu, umění rétoriky a schopnosti sebevědomé prezentace svého zařízení i sebe sama

Těšit se můžete například na tato témata:
řeč těla * čtení neznámých textů * cvičení mluvy * práce před kamerou * osobnostní test * trénink improvizace a pohybovosti aneb "vaření z vody" * praktická cvičení přímo pro účastníky: projev, slavnostní řeč, konference, videokonference

Jan Čenský Vás dvoudenním seminářem provede společně s Lenkou Bernardes de Silva, díky které se seznámíte s psychologií barev, pravidly dress code a business etiketou.

+ zpestření programu formou překvapení 😉

Lektoři: Jan Čenský a Lenka Bernardes de Silva

Spoluorganizátorka kurzu: Mgr. Ilona Křížková
(http://jik.kreis.cz/)

Termín: 22.4. - 23.4.2021

Časový rozvrh: 1. den začátek v 9:00 hodin, 2. den konec v 17:00 hodin

Místo konání: Pivovarský dvůr Plasy (http://www.pivovarskydvurplasy.cz/)

V případě zájmu budeme účastníkům hromadně zajišťovat ubytování přímo v místě semináře

Kapacita semináře: max. 25 účastníků

Seminář je určen ředitelům základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II, pokud nebude kapacita naplněna z řad ředitelů základních škol, budou volná místa nabídnuta ředitelům škol mateřských

Cíl akce: Podpora image ředitele jako manažere školy. Neformální setkání ředitelů základních škol regionu Rakovnicka - podpora komunity kooperujících ředitelů jako pilíře pro efektivní rozvoj kvalitního vzdělávání v území

Účast na semináři je zdarma, občerstvení zajištěno po celé dva dny a intenzivní zážitek zaručen 😉

Na seminář s Janem Čenským a Lenkou Bernardes de Silva se prosím registrujte nejpozději do 31.12.2020

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂