Obsah

statek

A jak pak to tenkrát všechno dělali, když neměli vymoženosti dnešní doby?
To je ale záludná otázka, co? Kdejaký rodič už ji od svých dětí určitě slyšel 🤔

Na naší přehlídce starých zapomenutých řemesel bychom našim dětem a žákům rádi ukázali, jak to vlastně s tou historií řemesel je a jak a co tenkrát například dělali. 

Tato jednodenní akce naplňuje nejen podporu kariérového poradenství, ale i spolupráci všech aktérů ve vzdělávání, kteří mají chuť se díky znalosti některého ze starých zapomenutých řemesel zapojit do osvětové akce určené především dětem mateřských škol, mladším žákům základních škol a rodinám s dětmi.

Vedle ukázek řemesel bude akce doplněna i doprovodným programem k historii řemesel na Rakovnicku a možností si některá řemesla vyzkoušet.

Termín: jaro 2021, aby bylo teplo a slunečno a děti si užily pěkný výlet na Křivoklátsko 😉
O přesném termínu budeme včas informovat

Místo: Hamousův statek ve Zbečně (památka lidové architektury, selské stavení z 16.století)

Přehlídka bude zpřístupněna všem školám a veřejnosti.

Cíl akce: podpora vztahu dětí k řemeslům a manuální činnosti

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂