Obsah

asistenti


Haló, haló, svolávají se asistenti pedagoga !

Setkání asistentů pedagoga je příležitostí ke sdílení zkušeností a dobré i špatné praxe všech asistentů pedagoga našich zapojených škol do projektu MAP ORP Rakovník II. Asistent pedagoga hraje v dnešní době významnou roli ve vzdělávacím procesu a přímo se podílí na rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání, setkání bude proto obohaceno odbornou přednáškou 😉

Termín: 9.12.2020 od 14:00 hodin

Místo konání: Klub DDM, Čermákovy sady, Rakovník 269 01

Kapacita: neomezeno

Cíl akce: Sdílení dobré i špatné praxe. Inspirace. Podpora práce asistentů pedagoga a jejich vzájemné propojení v území. Navázání meziškolní spolupráce.

Účast zdarma, občerstvení zajištěno, AHA efekt: "ostatní asistenti to mají podobně" zaručen 😆

Na setkání se prosím registrujte nejpozději do 15.11.2020

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂