Obsah

Klára

Tvorba pracovních listů, Jak děti rozepsat, Práce s knihou a ČG...
po absolvování workshopu s Klárou Smolíkovou nic z toho už nebude problém 🙂

Kombinace těchto témat byla zvolena jako "komplexní balíček" k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti. V části Tvorba pracovních listů se učitelé společně s lektorkou naučí, jak si jednoduše vytvářet vlastní pracovní materiály pro další činnost s knihou a texty. Zaměření bude nejen na podporu četby ve výuce českého jazyka, ale i oborového čtení v odborných předmětech. Část Jak děti rozepsat bude zaměřena na podporu iniciativy žáků a rozvoje jejich tvůrčího potenciálu. Třetí část je věnována práci s knihou, jako nedílné součásti rozvoje čtenářské gramotnosti žáků.

Lektorka: Klára Smolíková

Termín: 9.10.2020 od 13:00 hodin

Časová dotace: 5 hodin

Místo konání: Bistro u holiče, Pražská 283, Rakovník 269 01

Kapacita workshopu: 30 účastníků

Workshop je určen pro učitele 1. i 2. stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Cíl akce: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v oblasti práce s knihou, rozvoje tvůrčího potenciálu žáků a přípravy vlastních pracovních listů

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno a zábava zaručena 😆

Na workshop s Klárou Smolíkovou se prosím registrujte nejpozději do 15.9.2020

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂