Obsah

ČOS

Naše milé mateřinky!
 Máme pro vás jedinečnou příležitost zažít workshop s PaedDr. Lenkou Pospíšilovou, předsedkyní České Orffovy společnosti v ČR.


Účastníci workshopu budou v úvodu seznámeni s hlavní myšlenkou programu, která navazuje na živý odkaz hudebního pedagoga a skladatele Carla Orffa, německého umělce světově proslaveného nejen dílem Carmina Burana, ale pro nás neméně důležitou a na Komenského pedagogický odkaz navazující humanistickou koncepcí tvořivé hudební pedagogiky, známou mezi hudebníky jako Schulwerk a naplňující ideu "škola hrou".

"Hlavní myšlenkou Orffovy výchovné metody je nejprve muzicírovat, hrát si s hudbou a teprve později studovat hudbu." Carl Orff rozvíjel především myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti. Své ideje prakticky realizoval v pětisvazkovém díle Schulwerk, které bylo přeloženo do mnoha jazyků.

Vzdělávací instituce: Tamburína s.r.o. (https://www.tamburina.cz/)

Lektorka: PaedDr. Lenka Pospíšilová

Termín: 16. 10. 2021

Místo konání: MŠ V Lukách, V Lukách 2174, Rakovník 269 01

Kapacita workshopu: 30 účastníků, zbývá 9 volných míst

Tento unikátní workshop je určen pro všechny ředitele a učitele mateřských a uměleckých škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II.

Cílem je poskytnout účastníkům workshopu jedinečnou příležitost prožít na vlastní kůži formou muzicírování záměr Carla Orffa přispět k radostné a očišťující podobě provozování hudby a rozvíjení elementární hudebnosti. To vše se povedlo České Orffově společnosti naplnit v úpravách českých a moravských lidových písní a ve vlastních skladbách za doprovodu lehko ovladatelných bicích nástrojů a zobcových fléten. 

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno a o zábavu se tentokrát postarají všichni účastníci workshopu 😆

U toho nesmíte chybět !! 😉

Na workshop se prosím registrujte nejpozději do 30.9.2021.
Ti, co se již přihlásili, už se znovu hlásit nemusí.


Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂