Obsah

sluková

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditovaný seminář MŠMT zaměřený na způsoby zvládání hlasové únavy při pedagogické praxi.

Na semináři si osvojíte:
 

  • zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval
  • techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga
  • dovednosti jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby tvoření hlasu, práce s dechem a hlasová hygiena


Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich hlasového aparátu.

Dozvíte se jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a bude mít možnost shlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení.  

Lektorka: Mgr. Kateřina Sluková

Termín: 5.10.2021

Místo konání: ZŠ a MŠ Pavlíkov

Kapacita workshopu: 15 účastníků

Seminář je určen učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ, asistentům pedagoga či vychovatelům školních družin všech škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II.

Účast zdarma, občerstvení zajištěno a správné nastavení hlasu zaručeno 😆

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 24.9.2021.

Ti, co se již přihlásili na podzim, už se znovu hlásit nemusí.

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂