Obsah

streetwork
Kávotéka rovných příležitostí - Děti ohrožené společensky nežádoucími jevy

Účastníci setkání budou mít příležitost se setkat s regionální koordinátorkou české asociace streetwork, z.s. Seznámí se s činností této organizace, která zastřešuje nízkoprahové sociální služby. Jednou z těchto sociálních služeb jsou i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), které poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Cílem tohoto setkání je diskuse nad přínosy nízkoprahových zařízení pro dotčenou cílovou skupinu, nad dopady absence těchto zařízení na Rakovnicku a možnostmi, které se nabízí jako aleternativní řešení, které by této cílové skupině pomohlo.

Lektor: Helena Kotová - regionální koordinátorka kraj Ústecký a Středočeský - Česká asociace streetwork, z.s. (https://www.streetwork.cz/)

Termín a čas: bude upřesněno dodatečně

Místo konání: bude upřesněno dodatečně

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Členům pracovní skupiny pro rovné příležitosti; výchovným poradcům; metodikům prevence; školním psychologům, speciálním pedagogům; ředitelům a učitelům základních škol zapojených do projektu MAP OPR Rakovník II; poskytovatelům sociálních služeb; rodičům

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂