Obsah

Učitelé učitelům

z doby koronavirové...

* * *

Jednou týdně mám s dětmi, kde jsem třídní, videohovor přes aplikaci Teams. Není to výuka. Jen si s nimi povídám, ale teď už jsem nechala povídat je. A bylo to hrozně fajn. Je vidět, že jim chybí i tenhle sociální kontakt, přestávky. Myslím, že je dobré i na tohle nezapomínat a zprostředkovat jim to. Oni sice určitě mají také nějaké svoje skupiny, ale tam se na to mohou "vyprdnout", sem přijdou, protože to naplánuji já, i když ani neví, že kvůli sobě navzájem.

Alice Jendelová, 1. ZŠ Rakovník

* * *

Březen 2020 před nás postavil zcela novou výzvu – během několika dnů jsme se museli stát “digitální školou” abychom mohli provádět “výuku na dálku”.

Když pominu samotný ten termín, samotný ten proces vzdělávání, musím konstatovat, že náš záměr nabídnout žákům možnost digitálního vzdělávání jsme dokázali během několika dnů naplnit. Od 16.3. jsme spustili kurzy ve službě Google Classroom – “učebna” a do konce týdne jsme je zpřístupnili žákům II. stupně a v dalším týdnu jsme postupně přidávali 5., 4. a 3. třídu. Následně jsme tuto možnost připravili i pro 2. třídu.

Nyní nabízíme 61 kurzů ve službě “učebna” pro žáky od 3. do 9. třídy pro vzdálené vzdělávání. Do něj se nám zapojilo téměř 94 % žáků.  Toto číslo nás při vědomí obtíží s technikou a připojením velmi překvapilo a máme z něho opravdovou radost. Pro zbývající žáky zachováváme informace na web. stránkách, tiskneme či přeposíláme.

Nyní se z prvotního nadšení dostáváme do fáze odstraňování nedostatků, hledání optimálního nastavení, správné frekvence úkolů, možnosti zpětné vazby apod. Uvidíme, jak dlouho budeme v této situaci existovat.

K termínu “vzdělávání na dálku” – jsme si všichni v naší škole vědomi, že to není náhrada školy. Víme, že nemůžeme a ani nechceme, požadovat po rodičích, aby školu nahrazovali. A tak k tomu prosím přistupujte, pokud něco nepůjde, tak nepůjde, pokud něco nestíháte, tak nestíháte. Už nyní se zamýšlíme nad tím, jak to všechno doženeme, jak upravíme dobu, kdy se vrátíme do školy. Jak upravíme celý příští školní rok. Také se netrapme s hodnocením. Jsme rádi za to, že děti pracují a děkujeme všem rodičům, že dětem pomáhají.

Ještě něco k službě Google Classroom, kterou používáme. Naše škola jako veřejná organizace zabývající se vyučováním má veškerý balík služeb, jež Google nabízí (dříve Google Apps pro vzdělávání  a nyní Google Suite – komerční verze) k dispozici zdarma a již několik let jej využíváme především pro komunikaci, sdílení, ukládání apod. pro učitele. Nyní se snažíme využívat další potenciál těchto služeb.

Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná

* * *

 

Výuka na dálku                                                                                                               

V úterý 10. března 2020 dopoledne nás jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že od následujícího dne budou pro žáky a studenty uzavřeny všechny školy. Na jak dlouho? To v tu chvíli nikdo netušil. Reakce byly velmi různorodé, ale počáteční jásot našich žáků se postupně začal proměňovat v rozpačité přemítání o tom, jak to vlastně teď všechno bude. Ve zbývajícím čase do konce vyučování jsem svým třeťákům honem stihla vysvětlit novou látku z češtiny a slovíčka další lekce z angličtiny, prvňáčkům přiblížit nové písmenko a pak už si všichni jen sbalili pracovní sešity a učebnice, které by se doma v příštích „pár dnech“ mohly hodit a rozloučili jsme se. Nikdo z nás si neuměl představit to,
co potom následovalo.

Jsme malá venkovská málotřídka, letos máme 12 žáků, osm prvňáků a čtyři třeťáky, kteří se učí společně v jedné třídě. Máme tedy zcela jiné podmínky než například velké městské školy. V něčem třeba nevýhodné, ale v něčem máme naopak velkou výhodu.  Malá škola rodinného typu, málo žáků, bližší kontakt s jejich rodiči… A jak jsme se tedy právě my s nastalou situací popasovali? Děti jsou rozděleny do dvou skupin po šesti a s každým žáčkem mám dvakrát do týdne dvacetiminutovou individuální konzultaci podle pevně stanoveného rozpisu – každý tedy ví, kdy zazvoní telefon, abychom
si popovídali o tom, jak se mu daří plnit zadané úkoly (ty dostávají emailem pravidelně jedenkrát týdně), s čím potřebují pomoci a probíráme i nové učivo, takže zatím jsme v podstatě nic nezameškali. To by ani nešlo – nemůžeme s prvňáčky třeba vynechat nějaké písmenko… Největší zásluhu však
na tom mají rodiče – všichni ochotně spolupracují, dohlížejí na svoje děti, pomáhají jim, fotí zpracované úkoly, pořizují videa (třeba jak se jedna dívenka naučila skákat přes švihadlo) - a to nám pak posílají emailem nebo přes WhatsApp, který se stal nakonec naším hlavním komunikačním prostředkem.

Přizpůsobili jsme se této mimořádné situaci a daří se nám to dobře zvládat, ale všichni – a to doslova – se už nemůžeme dočkat, až se zase otevřou dveře školy pro naše žáčky, přestože si uvědomujeme,
že mnoho věcí už bude jinak, než jsme byli zvyklí. Ale spolu to zvládneme!

 

  Eva Fastová, ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník

foto 1foto 4foto 5foto 3