Obsah

Aktualizace SR MAP

Typ: investice
Aktualizujeme!Do pondělí 4. března 2019 probíhá sběr aktualizovaných záměrů škol a dalších poskytovatelů vzdělávání v regionu Rakovnicko, tedy tzv. aktualizace Strategického rámce MAP - soupisu investičních aktivit v regionu Rakovnicko.

V pátek 1. března 2019 bude vyhlášena Výzva MAS č. 6 na podporu infrastruktury ve vzdělávání, více informací je uvedeno v Avízu výzvy na stránkách MAS Rakovnicko, zde. Ke každému předkládánému projektu je třeba doložení souladu projektového záměru se Strategickým rámcem projektu MAP, jehož poslední verze je zveřejněna, zde. Tento soulad se nově týká také mateřských škol.

 

Případné aktualizace je potřeba zaslat do pondělí 4. března 2019 na e-mailovou adresu stara@mas-rakovnicko.cz. Aktualizovaný Strategický rámec bude následně předložen ke schválení na jednání Řídicího výboru projektu MAP II v polovině března.

 

Změny či přidané projekty se zapisují do dané přílohy SIP a je třeba je vždy označit žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

 

Při veškerých změnách je potřeba se řídit následující informaci od ŘO IROP:

„V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

Příloha SIP zde ke stažení.


Příloha

Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:54
Autor: MAN MAP