Obsah

Aktualizace SR MAP - duben 2020

Typ: základní vzdělávání | zájmové a neformální vzdělávání | předškolní vzdělávání | ostatní | investice
Aktualizace SR MAP - duben 2020 1Do 21.4.2020 probíhá sběr aktualizovaných investičních záměrů škol a dalších poskytovatelů vzdělávání v regionu Rakovnicko, tedy tzv. aktualizace Strategického rámce MAP - soupisu investičních aktivit v regionu Rakovnicko.

21.10.2019 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP ORP Rakovník II. Strategický rámec MAP je možné aktualizovat každých 6 měsíců, tzn., že následující aktualizace může proběhnout nejdříve k 21.4.2020. Vzhledem k potřebnému doložení souladu projektového záměru se SR MAP při čerpání dotačních podpor např. z IROP, PRV atd., Vám tak nabízíme možnost aktualizace již zveřejněných investičních záměrů v poslední verzi Strategického rámce, viz příloha a nebo přidání nových investičních záměrů.

 

Upozorňujeme, že v podmínkách některých dotačních titulů je při čerpání dotace současně povinnost mít zahrnutý předmětný investiční záměr i ve Strategickém plánu rozvoje obce, jde například o čerpání dotací z Programu rozvoje venkova (PRV).

 

Při dokládání nového investičního záměru je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník II. 

 

Souhlas zřizovatele NENÍ nutné dokládat při aktualizaci již zařazeného investičního záměru.

 

Změny či nové projekty zapisujte do přiloženého souboru „SIP“ a vždy je prosím adekvátně označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví JEN buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

 

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

„V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

Své aktualizace zasílejte prosím do 21.4.2020 na e-mailovou adresu pospisilova@mas-rakovnicko.cz. Schválení aktualizovaného Strategického rámce se předpokládá na následujícím jednání Řídícího výboru. Termín jednání předpokládáme začátkem května 2020, ale bude záviset na stabilizaci aktuální koronavirové pandemie.

 

Příloha SIP ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem všem plně k dispozici,

 

děkuji,

 

Brigita Pospíšilová

hlavní manažer MAP


Příloha

Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:54
Autor: KOO MAP