Obsah

1. Analytická část

Analytická část MAP ORP Rakovník II - aktualizace 2020 Staženo: 28x | 19.01.2021

Analytická část MAP ORP Rakovník II- verze k připomínkování Staženo: 32x | 19.01.2021

SWOT ZNEF - aktualizace 2019 Staženo: 78x | 08.06.2020

SWOT RP - aktualizace 2019 Staženo: 61x | 08.06.2020

SWOT MŠ - aktualizace 2019 Staženo: 65x | 08.06.2020

SWOT ZŠ - aktualizace 2019 Staženo: 75x | 08.06.2020

2. Strategická část

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 12/2020 Staženo: 26x | 19.01.2021

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2020 Staženo: 78x | 16.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 10/2019 Staženo: 134x | 08.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 03/2019 Staženo: 179x | 08.06.2020

Evaluace a monitoring

Seznam, popis a harmonogram evaluací Staženo: 19x | 19.01.2021

2. Průběžná sebehodnotící zpráva Staženo: 22x | 19.01.2021

1. průběžná sebehodnotící zpráva Staženo: 59x | 25.04.2020

Místní akční plánování

Akční plán 07/20 - 06/21 Staženo: 79x | 01.07.2020

Místní lídři

Identifikace místních lídrů - aktualizace 05/2020 Staženo: 71x | 17.05.2020

Identifikace místních lídrů - aktualizace 11/2019 Staženo: 64x | 25.04.2020

Identifikace místních lídrů Staženo: 66x | 25.04.2020

Podpora škol v plánování

Dotazníkové šetření - formulář 1. vlna 2019 Staženo: 75x | 08.06.2020

Dotazníkové šetření - formulář Popis potřeb školy 2020 Staženo: 71x | 08.06.2020

Výstup z 1. vlny dotazníkového šetření 2019 Staženo: 76x | 10.03.2020

Stránka