Obsah

1. Analytická část

Analytická část MAP ORP Rakovník II - verze 2022 k připomínkování Staženo: 27x | 14.06.2022

Analytická část MAP ORP Rakovník II - aktualizace 2020 Staženo: 139x | 19.01.2021

Analytická část MAP ORP Rakovník II - verze 2020 k připomínkování Staženo: 138x | 14.06.2022

SWOT ZNEF - aktualizace 2019 Staženo: 160x | 08.06.2020

SWOT RP - aktualizace 2019 Staženo: 145x | 08.06.2020

SWOT MŠ - aktualizace 2019 Staženo: 150x | 08.06.2020

SWOT ZŠ - aktualizace 2019 Staženo: 160x | 08.06.2020

2. Strategická část

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II_investice 21+ - aktualizace 02/2022 Staženo: 71x | 27.09.2022

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 02/2022 Staženo: 57x | 03.03.2022

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2021 Staženo: 116x | 08.07.2021

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 12/2020 Staženo: 110x | 19.01.2021

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 06/2020 Staženo: 158x | 16.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 10/2019 Staženo: 225x | 08.06.2020

Strategický rámec MAP ORP Rakovník II - aktualizace 03/2019 Staženo: 280x | 08.06.2020

3. Implementační část

Plnění Implementace MAP II Staženo: 7x | 04.11.2022

Implementační plán 07/22 - 12/23 Staženo: 8x | 01.11.2022

Evaluace a monitoring

Zpráva o evaluace přínosů projektu a naplňování priorit a cílů MAP Staženo: 3x | 04.11.2022

Zpráva o evaluaci akčních plánů Staženo: 5x | 04.11.2022

Závěrečná sebehodnotící zpráva Staženo: 9x | 04.11.2022

3. Průběžná sebehodnotící zpráva Staženo: 38x | 27.01.2022

Stránka