Obsah

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Staženo: 126x | 03.05.2020

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ Staženo: 75x | 24.11.2020

Hodnocení naplňování Strategie 2020 Staženo: 89x | 24.11.2020

Hygienické požadavky v MŠ Staženo: 485x | 22.11.2019

Jak vyřídit odklad školní docházky Staženo: 708x | 03.12.2020

Koncept ŠIKK 2019 Staženo: 172x | 26.11.2019

Metodický pokyn 2019/1 spolupráce ZŠ a OSPOD Staženo: 1365x | 26.11.2019

Metodický pokyn k pedagogické intervenci Staženo: 66x | 09.02.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6.4.2021 - Testování dětí a žáků ve školách Staženo: 56x | 07.04.2021

Nápady-náměty-inspirace-do školní družiny Staženo: 58x | 26.05.2021

Nařízení vlády č. 75/2008 Sb. Staženo: 69x | 09.02.2021

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Staženo: 115x | 03.05.2020

Platné znění vyhlášky 27/2016 Staženo: 64x | 09.02.2021

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Staženo: 113x | 03.05.2020

Průvodní dopis Roberta Plagy k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. ze 14.1.2021 Staženo: 51x | 09.02.2021

Revize RVP ZV - Informatika - s vyznačenými změnami_únor 2021 Staženo: 80x | 03.02.2021

Revize RVP ZV - Informatika_únor 2021 Staženo: 676x | 03.02.2021

Strategie 2030+ Staženo: 69x | 24.11.2020

Zápisy do MŠ 2021 Staženo: 110x | 09.03.2021

Zpráva ČŠI - Středočeský kraj Staženo: 94x | 25.09.2020

Stránka

  • 1