Obsah

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Staženo: 156x | 03.05.2020

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.2 Národního plánu obnovy Staženo: 18x | 02.03.2022

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ Staženo: 104x | 24.11.2020

Hodnocení naplňování Strategie 2020 Staženo: 141x | 24.11.2020

Hygienické požadavky v MŠ Staženo: 632x | 22.11.2019

Koncept ŠIKK 2019 Staženo: 203x | 26.11.2019

Metodický pokyn 2019/1 spolupráce ZŠ a OSPOD Staženo: 1851x | 26.11.2019

Metodický pokyn k pedagogické intervenci Staženo: 96x | 09.02.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze 6.4.2021 - Testování dětí a žáků ve školách Staženo: 85x | 07.04.2021

Nápady-náměty-inspirace-do školní družiny Staženo: 88x | 26.05.2021

Nařízení vlády č. 75/2008 Sb. Staženo: 100x | 09.02.2021

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Staženo: 149x | 03.05.2020

Platné znění vyhlášky 27/2016 Staženo: 96x | 09.02.2021

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Staženo: 147x | 03.05.2020

Průvodní dopis Roberta Plagy k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. ze 14.1.2021 Staženo: 81x | 09.02.2021

Revize RVP ZV - Informatika - s vyznačenými změnami_únor 2021 Staženo: 157x | 03.02.2021

Revize RVP ZV - Informatika_únor 2021 Staženo: 718x | 03.02.2021

Strategie 2030+ Staženo: 99x | 24.11.2020

Zápisy do MŠ 2021 Staženo: 139x | 09.03.2021

Zpráva ČŠI - Středočeský kraj Staženo: 138x | 25.09.2020

Stránka

  • 1