Obsah

Místní lídři

V rámci projektu MAP ORP Rakovník III pokračují v činnosi všechny pracovní skupiny, které byly činné již v předchozím projektu: 

PS pro financování 

PS pro rovné příležitosti 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti i rozvoj potenciálu každého žáka

PS pro rozvoj matematické gramotnosti i rozvoj potenciálu každého žáka

PS pro zájmové a neformální vzdělávání 

PS pro předškolní vzdělávání 

*

V projektu MAP III pokračují v činnosti v pracovních skupinách místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území, kteří byli identifikováni v MAP II. Jsou jimi odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

Pracovní skupina Místní lídři v rámci pracovní skupiny
PS matematická a čtenářská gramotnost Mgr. Bc. Karel Folber - Matematická gramotnost
Mgr. Milena Mouchová - Matematická gramotnost - DG
Mgr. Alice Jendelová - Čtenářská gramotnost - DG
Mgr. Radka Koubová - Čtenářská gramotnost
PS rovné příležitosti Ing. Marie Kruntová
Mgr. Pavla Kýnová
PS předškolní vzdělávání Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová - DG
Mgr. Pavla Mašková

Lenka Pecková, Dis.

PS zájmové a neformální vzdělávání Mgr. Zdeňka Jirková
Andrea Nytrová Parobková