Obsah

organizační struktura

ŘV

Řídící výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Ze svého středu si volí předsedu a definuje si své vlastní postupy a rozhodování, které jsou upraveny Statutem a Jednacím řádem, jež si ŘV schvaluje. Jeho role je tak přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním projektu. Řídící výbor úzce spolupracuje s Realizačním týmem, který mu předkládá jednotlivé výstupy realizace projektu k projednání a ke schválení. Díky tomu mají všichni členové kompletní přehled o realizaci MAP a podílí se na koordinaci aktivit Realizačního týmu a pracovních skupin. Členství v Řídícím výboru je dobrovolné a čestné. Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

*

Členové Řídícího výboru dostávají podklady pro jednání, pozvánky, zápisy z jednání Řídícího výboru a další výstupy e-mailem. Zápisy z jednání a schválené dokumenty jsou uveřejňovány na webových stránkách projektu. Členové Řídícího výboru jsou informováni o komunikačních nástrojích MAP a byli vyzváni ke sledování facebookového profilu MAP a webových stránek MAP k získávání aktuálních informací o realizace projektu MAP na území ORP Rakovník.

*

V čele Řídícího výboru MAP ORP Rakovník III stojí předsedkyně, kterou byla zvolena na prvním jednání Řídicího výboru dne 4.11.2022
Mgr. Jana Švolbová ze ZŠ a MŠ Čistá.

*

Odpovědnou osobou za činnost ŘV MAP je předseda/předsedkyně ŘV MAP. Řídící výbor se setkává dle potřeby, v souladu se schváleným Statutem a Jednacím řádem ŘV MAP nejméně 2krát za kalendářní rok.

*

Funkce Subjekt Jméno a příjmení E-mail
Zástupce RT MAP Rakovnicko o.p.s. Brigita Pospíšilová pospisilova@mas-rakovnicko.cz
Zástupce zřizovatelů škol Obec Čistá Blanka Čebišová cista.obecni-urad@seznam.cz
Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Jesenice Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz
Zástupce učitelů ZŠ a MŠ Čistá Mgr. Jana Švolbová JSvolbova@seznam.cz
Zástupce ŠD,ŠK ZŠ a MŠ Olešná Radka Malá malarka@seznam.cz
Zástupce ZUŠ ZUŠ Rakovník Libuše Podaná zusrako@iol.cz
Zástupce organizací NEF A SVČ DDM Rakovník Mgr. Monika Bechnerová info@ddmrako.cz
Zástupce KAP KAP Střední Čechy Lea Ďuráčová, DiS. duracova@kr-s.cz
Zástupce rodičů   Radka Křikavová kancelar@mas-rakovnicko.cz
Zástupce obcí nezřizujících školu Šípy Jan Miler sipy.obecni-urad@seznam.cz
Zástupce ORP Městský úřad Rakovník Ing. arch. Jana Jirátková jjiratkova@murako.cz
Zástupce realizátora MAP Rakovnicko o.p.s. Bc. Patricie Kovářová kovarova@mas-rakovnicko.cz