Obsah

 

logo

logo

 

ROZPIS SETKÁNÍ LÉTAJÍCÍHO CENTRA ELIXÍRU DO ŠKOL NA RAKOVNICKU:

 

Místo: 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153, Rakovník - https://1zsrako.cz/

  Datum Čas Místo Téma Vhodné pro: Lektor
1. setkání 13.3.2024 15:30 - 17:30 1. ZŠ Rakovník Elektrické obvody 2. stupeň ZŠ RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
2. setkání 10.4.2024 15:30 - 17:30 1. ZŠ Rakovník Optika nejen v akváriu 2. stupeň ZŠ Mgr. et Mgr. Barbora Mikulecká
3. setkání 15.5.2024 15:30 - 17:30 1. ZŠ Rakovník Elektrolýza 2. stupeň ZŠ a SŠ Mgr. Renáta Ottová

 

Místo: ZŠ a MŠ Lužná, Masarykovo nám. 252, 270 51 Lužná - https://zsluzna.edupage.org/

  Datum Čas Místo Téma Vhodné pro: Lektor
4. setkání 19.6.2024 15:30 - 17:30 ZŠ a MŠ Lužná Malá fyzika                    MŠ a 1. stupeň ZŠ  RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.    

 

logo

Naše Létající centrum má i svou vlastní záložku na stránce Elixíru do škol, kterou můžete navštívit zde:
https://elixir-do-skol-lc-rakovnik.webnode.cz/

NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NALEZNETE BOHATOU FOTOGALIERII ZE VŠECH SETKÁNÍ 😉

logo

 

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ:

 

ANOTACE 1. SETKÁNÍ - Elektrické obvody: Pojďme si hrát s elektrickými obvody jako šesťáci, kteří baterii a žárovku nikdy nedrželi v ruce. Pro vás učitele přidáme i metodiku a trochu nadhledu - co a proč má smysl s obvody na ZŠ. Předběžné znalosti nejsou potřeba.

logo

ANOTACE 2. SETKÁNÍ - Optika nejen v akváriu: Paprsková optika je hravá, zábavná i názorná. Na její demonstraci použijeme akvárium a plastová zrcadla. Pokud nevlastníte žádné sady na výuku geometrické optiky, může vám akvárium posloužit jako rychlá a levná náhrada, se kterou ukážete prakticky vše. Plastová zrcadla jsou zase skvělým doplňkem pro žákovské pokusy. Pojďme si s nimi společně pohrát.

logo

ANOTACE 3. SETKÁNÍ - Elektrolýza: Prozkoumáme jednoduché experimenty na elektrolýzu, které názorně ukazují redoxní reakce probíhající v okolí elektrod, přesun látky elektrolytem a změny na elektrodách. Vyzkoušíme elektrolýzu v pipetě, na Petriho misce i na křídě. Pomocí elektrolýzy budeme malovat či pozorovat vznikající krystaly cínu.

logo
ANOTACE 4. SETKÁNÍ - Malá fyzika: Pohádky a příběhy s fyzikálními pokusy: Pomůžete mi pomocí jednoduchých fyzikálních pokusů zachránit princeznu v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký? Vybrané pokusy, které baví děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, si sami zkusíte a seznámíme se i s dalšími příběhy s pokusy, které jsou zpracované včetně podrobných návodů. Workshop představí aktivity a pokusy pro předškolní a prvostupňové děti propojující fyzikálně-technické pozorování, objevování a měření s jazykovými, uměleckými a badatelskými činnostmi založenými na souvislém příběhu.

logo

 

REGISTRACE:

 

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže.

Účast je pro všechny ZDARMA.

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit, Andrea, Jana a tým Elixíru do škol 🙂

 

logo

logo

O ELIXÍRU DO ŠKOL NA RAKOVNICKU

 

Centrum Elixíru do škol bude po celou dobu realizace projektu MAP IV místem k setkávání a profesnímu rozvoji pedagogů od mateřských, přes základní až po střední školy v oblasti přírodních věd.

Každý workshop bude věnovaný jednomu tématu se zaměřením zejména na smysluplnou výuku fyziky, chemie a využívání digitálních technologií ve výuce.

Pod vedením zkušených lektorů si pedagogové osvojí badatelsky zaměřené aktivity v přírodních vědách, při kterých si vyzkouší způsoby formativního hodnocení a seznámí se s možnostmi párové výuky. V centru si sami vyzkouší různé pokusy a aktivity vhodné do výuky. Dozví se, jak přirozeně zapojovat do výuky dostupné digitální technologie.

Díky vlastním zkušenostem z centra budou pedagogové přenášet do své praxe radost z poznávání a učení. Bude docházet k postupnému zvyšování kvality výuky přírodních věd, která bude bavit jak pedagogy, tak i děti, žáky a studenty.

Scházení bude probíhat 1x měsíčně vždy v době školního roku.

U každého plánovaného setkání bude zveřejněno téma a jaké cílové skupině je setkání určeno, jestli učitelům MŠ, ZŠ nebo SŠ.

logo

Cíle centra Elixíru do škol:
Proměna stávajících forem výuky přírodních věd ve formu hravou a zábavnou.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti přírodních věd. Inspirace do výuky. Zvyšování vnitřní motivace pedagogů k seberozvoji. Osvojování badatelsky orientované výuky a formativního hodnocení díky vlastnímu prožitku. Inspirace pro využívání dostupných digitálních technologií ve výuce napříč předměty. Setkávání a sdílení pedagogů napříč stupni vzdělávání od MŠ až po SŠ. Proměna vzdělávacího obsahu a forem vzdělávání zejména fyziky a chemie. Podpora implementace nové informatiky. Zavádění moderních didaktických forem do výuky. Zvýšení kvality výuky zejména fyziky a chemie. Podpora pedagogů vyučujících přírodní vědy bez příslušné aprobace.

logo

Centrum Elixíru do škol na Rakovnicku vzniklo v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník IV za přispění společnosti Valeo Autoklimatizace k.s.

logo