Obsah

logo

DISKUSNÍ KULATÝ STŮL
NASTAVENÍ FUNKČNÍ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE V ORP RAKOVNÍK

 

Diskuse bude zarámována následujícími tématy:

 

VČASNÁ IDENTIFIKACE OHROŽENÝCH DĚTÍ

NASTAVENÍ FUNKČNÍ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

ÚVOD DO TRAUMA RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU

 


 

Kdy: 16.4.2024 od 13:30 do 16:30 hod.

Kde: Klubovna Městské knihovny v Rakovníku, Husovo nám. 167, Rakovník

 


 

logo

Akce proběhne ve spolupráci s organizací Society for All (https://www.societyforall.cz/), za kterou se zúčastní:
 

Předsedkyně SOFA a speciální pedagožka PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Manažerka projektu Signály Ing. Tereza Svačinová, Ph.D.

Koordinátorka case managerů a koordinátorů v územích Mgr. Martina Koplová

Manažer koordinátorů mezioborové spolupráce Mgr. Karel Straka

logo


 

K diskusi jsou dále přizváni:

 

OSPOD Rakovník

Starosta Města Rakovník

Odbor školství Města Rakovník

Česká školní inspekce

Odbor sociálních věcí Středočeského kraje

Policie České republiky, územní odbor Rakovník

Ředitelé mateřských a základních škol ORP Rakovník

Členové pracovních skupin, Realizačního týmu a Řídicího výboru MAP ORP Rakovník IV