Obsah

Petra

 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
stanovování cílů, kritérií hodnocení, argumentační techniky

 

Srdečně vás zveme na setkání s PhDr. Petrou Vallin Ph.D. k tématu zavádění formativního hodnocení, s hlavním zaměřením na stanovování cílů ve výuce, kritérií hodnocení a používání argumentačních technik.

Seminář nabídne praktický pohled na efektivní práci s cíli výuky. Účastníci se seznámí s postupem, jak při plánování hodin jasně formulovat cíle, tj. zamýšlené výstupy, které by měli žáci na konci hodiny ovládat. Rovněž se zaměříme na metody, které můžeme používat při dosahování těchto cílů a na to, jak můžeme posoudit, zda se žáci naučili to, co měli.

Během kurzu se budeme věnovat stanovování kritérií pro následné hodnocení. Při uplatňování formativního přístupu chápeme hodnocení jako společný úkol učitelů a žáků. Učitelé se naučí aktivně zapojovat žáky do procesu tvorby hodnotících kritérií, což přispívá ke zlepšení atmosféry ve třídě. Spolupráce s žáky při vytváření kritérií zvyšuje jejich angažovanost a umožňuje jim lépe porozumět očekáváním ve výuce.

 


 

Kdy: 12.2.2024 od 13:00-16:30 hodin

Kde: Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník, Kounov 196, 270 06 Kounov https://www.zskounov.cz/

Lektor: PhDr. Petra Vallin Ph.D. - https://www.petravallin.cz/

 

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže.

 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit, Andrea a Jana 🙂