Obsah

logo

 

LOGOPEDICKÉ CHVILKY S LENKOU

 

Po úspěchu "Logopedických chvilek s Lenkou" v projektu MAP II, kdy logopedická asistentka Lenka navštěvovala mateřské školy a realizovala s dětmi formou workshopu aktivity rozvíjející jejich řečové dovednosti, jsme se rozhodli zařadit do plánu v MAP IV aktivitu se stejným názvem, která na předchozí aktivitu navazuje, ale zaměřuje se tentokrát na práci s pedagogy a logopedickými asistenty. 

 

V rámci projektu MAP IV se pedagogové budou moci zúčastnit několika setkání zaměřených na sdílení svých zkušeností z praxe a vzájemné inspirování. Ukážeme si praktická cvičení v oblasti logopedie např. na správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby, rozvoj hrubé a jemné motoriky, procvičování paměti apod. 

Hlavním cílem je vzájemné sdílení, inspirování a posílení kompetencí pedagogů v oblasti rozvoje řeči u dětí. 

Na setkáních budou využity materiály od Rozvoj řeči - Jana Irovská


 

1. setkání - téma oromotorika a hmat

Oromotorika neboli pohyb úst, čelisti, jazyka a orientace v ústech, je základní stavební jednotkou v logopedické prevenci. Proto je důležité se tomuto rozvoji věnovat už v předškolním vzdělávání. Řekneme si, jak provádět oromotoriku správně, popř. kde by se mohly objevit chyby a jakými cviky můžeme ovlivnit konkrétní hlásky.

Hmat má také svůj význam ve správném vývoji řeči. Hmat nám pomáhá věci pochopit, pamatovat si je. Poznávání věcí pomocí hmatu podporuje funkci mozku. Na hmat rukou se váže “jazýčkový hmat”. Ukážeme si aktivity, kdy jazyk bude mít hlavní roli.

 

2.setkání - propojení hemisfér, sluchové a zrakové vnímání

Na setkání se budeme zabývat tématem propojení mozkových hemisfér a jeho vlivem na naše každodenní fungování. Levá hemisféra je spojena s jazykovými schopnostmi a kontrolou pravé části těla, zatímco pravá hemisféra se zaměřuje na emoce, kreativitu, intuici a řízení levé části těla. Propojení hemisfér nám ovlivňuje např. soustředění, koordinaci pohybů a paměť. 

Dále se zaměříme na vývoj zrakového a sluchového vnímání u dětí. Zrakové vnímání je klíčové pro osvojení čtení a psaní, zatímco sluchové vnímání je nezbytné pro správný rozvoj řeči.Vyzkoušíme si různé hry a aktivity, které mohou podpořit rozvoj těchto schopností u dětí a zároveň jsou pro ně zábavné a motivující. 

 


 

Kdy: 1.setkání 22.4.2024 od 15:00 do 16:30 hodin 

         2. setkání 20.5.2024 od 15:00 do 16:30 hodin 

         

Kde: MŠ V Lukách, V Lukách 2174, 269 01 Rakovník - https://msvlukach.cz/

 

Lektor: Mgr. Lenka Perglová

 

Tato aktivita je určena pro učitele mateřských škol a 1.stupně základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník IV a je pro všechny ZDARMA. 

 

Na setkání se, prosím, přihlašujte prostřednictvím formuláře níže.

 

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit, Andrea a Jana 🙂