Obsah

 

m

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO DĚTI A ŽÁKY

 

Každý subjekt (dle RED_IZO) zapojený do projektu MAP ORP Rakovník IV bude mít v průběhu realizace možnost přihlásit své děti/žáky do některé z nabízených aktivit, jejichž bližší popis naleznete níže. Tuto formu výběru aktivit jsme zavedli s úmyslem zajistit, aby každá škola měla možnost aktivně se zapojit a vybrat si tu nejvhodnější variantu pro své děti a žáky.

 

Aktivity budou probíhat průběžně od jara 2024 do prosince 2025, dle časových možností lektorů a jednotlivých škol.

 

Prosíme, ve formuláři níže si vyberte program, který vás nejvíce zajímá (preferovaná varianta) a následně vyberte také alternativní program, který by vás zajímal v případě, že varianta 1 není možná. Tato situace může nastat v případě, že bude kapacita vámi zvolené varianty 1. již naplněna. My vás poté kontaktujeme a představíme konkrétní možnosti.

 

Samozřejmě také respektujeme, pokud vás neosloví žádný z nabízených programů, přesto vás i v tomto případě žádáme o vyplnění formuláře a zvolení varianty "Naše škola NEMÁ zájem o zapojení do jedné z nabízených aktivit."

 

Vzhledem k různorodosti a limitované kapacitě představení, besed, workshopů a projektových dnů od jednotlivých poskytovatelů, budeme volit konkrétní programy z jejich nabídky až po zjištění zájmu ze strany škol (např. zda z nabídky organizace Pochop přírodu zvolíme program "Liška", "Dravci a sovy", nebo např. "Zvířecí obludky").


 !!! Jedna škola dle RED_IZO se může zapojit do jedné aktivity !!!


Místo konání se bude řídit dohodou mezi organizátorem akce, tedy MAPem a zájemci ze strany škol. Při plánování bude kladen důraz na propojení škol a podporu meziškolní spolupráce. 

 

Obvyklá kapacita zapojených účastníků pro jednu školu (dle RED_IZO) je jedna třída, což představuje přibližně 25 dětí/žáků. V případě menšího počtu žáků ve třídě máte možnost spojit více ročníků dohromady.

 


 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A PREGRAMOTNOST

logo
Listování

- scénické čtení, neboli knihy na jevišti

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://www.listovani.cz/pro-skoly

 

logo
spisovatelka Klára Smolíková

- beseda s autorkou

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://klarasmolikova.cz/index.php/nabidka-workshopu-prednasek

 

logo
spisovatelka Ivona Březinová

beseda s autorkou

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://www.brezinova.cz/besedy/

 

logo
spisovatel Jiří Walker Procházka

beseda s autorem

- vhodné pro ZŠ

http://www.jwp-prochazka.cz/nabidka-prednasek-besed-autorskeho-cteni-ci-dilen-tvurciho-psani

 VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - EVVO

logo
H2ospodař

- workshop o šetrném hospodaření s vodou

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://h2ospodar.cz

 

logo
Pochop přírodu

- výukový program zaměřený na přírodu a nevšední živočichy

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://www.pochop-prirodu.cz/vyukove-programy/
 


 

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

logo
BERUkroužky

- workshop, kde si děti/žáci vyrobí jednoduchý výrobek, nebo si vyzkouší práci s různými druhy nářadí

- vhodné pro MŠ i ZŠ

https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/zakladni-skoly/workshopy-skoly/dilna-do-skoly

 


 

WELLBEING A PSYCHOHYGIENA

logo
Slow Tech Institute

- kurz v oblasti digitálních kompetencí a digitální odolnosti

- vhodné pro ZŠ

- nabídku naleznete zde 

 https://slowtechinstitute.org/digitalni-zdravi-deti/#pro-pedagogy

 

logo
O děti postaráno

- workshop k tématu duševní hygieny

- vhodné pro ZŠ

- nabídku naleznete zde 

 https://www.odetipostarano.cz/workshopy-pro-zaky-zakladnich-skol-a-studenty-primy-az-kvarty-osmiletych-gymnazii/

 


 

SOFT SKILLS

logo
Paměti národa

- zážitkový workshop vázaný k historii

- vhodné pro ZŠ

https://skoly.pametnaroda.cz/pro-zaky-a-studenty/edukacni-programy-pameti-naroda/workshopy/

 


 

Účast je pro všechny školy zapojené do projetu MAP ORP Rakovník IV ZDARMA 😉

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na MAPačku Andreu - tvaruzkova@mas-rakovnicko.cz; tel: 736 287 148

 

Svůj zájem o zapojení, prosíme, vyjádřete vyplněním formuláře níže, a to nejpozději do 31.3.2024 👇

 

Těšíme se na vás ❤️ MAPačky Brigit, Andrea a Jana 🙂