Obsah

PuškinováKávotéka zástupců ředitele

Seminář bude rozdělen do dvou částí. Po absolvování první části tohoto semináře se účastníci zorientují v již uskutečněných nebo plánovaných změnách právních předpisů, které mají dopad do školního roku 2021/2022, na základě výsledků ve školním roce 2020/2021 budou schopni vyhodnotit, zda je vhodné změnit některé činnosti nebo provést organizační změny ve škole a s předstihem naplánují změny činností nebo změny dokumentace školy. Druhá část setkání je věnovaná problematice krásné, avšak poměrně nevděčné a komplikované funkce zástupce ředitele. Je to zástupce ředitele, na kom často spočívá chod školy, jeho tíha a úkol každodenně jej ovlivňovat. Účastníci se seznámí s vyváženou směsici „3P“ – právních, pedagogických i personálních teoretických poznatků i s ukázkami jejich praktické aplikace v různých typech škol. Dojde na vymezení zástupce na těchto školách, kompetenční modely a různé inspirativní příklady.

Cílem setkání je podpora zástupců ředitele škol formou vzdělávacího semináře, příležitostí k jejich propojení a vzájemnému sdílení.

Lektor: PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. (https://www.monikapuskinova.cz/)

Termín a čas: 30.5.2022

dopolední blok pro MŠ: 8:00 - 12:00 hod.

odpolední blok pro ZŠ: 13:00 - 17:00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost MZE Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Kapacita bude přizpůsobena všem ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ, zástupcům ředitele ZŠ a vedoucím pracovníkům MŠ zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Pro koho je aktivita určena?
Ředitelé ZŠ, MŠ, ZUŠ, zástupci ředitele ZŠ a vedoucí pracovníci MŠ zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂