Obsah

logoLogopedické chvilky s Lenkou

Ve školním roce 2021/2022 bude pokračovat aktivita, která byla ve spolupráci s logopedickou asistentkou Bc. Lenkou Perglovou zahájena v říjnu 2020. Logopedická asistentka Lenka bude navštěvovat mateřské školy, které se do této aktivity zapojí a formou her, cvičení a aktivit cíleně přispívá k řečovému rozvoji předškolních dětí. Jedná se např. o nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), rozvoj hrubé i jemné motoriky (cviky na propojení hemisfér), podpora sociálních vztahů, rozvoj logického myšlení, rozvoj paměti, předškolní příprava. Navázáním pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti logopedie dochází k inspirování, zpestření výuky, dalšímu profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků a díky sdílené logopedické asistentce i k přenosu praxe napříč zapojenými školami. V každé zapojené mateřské škole probíhají Logopedické chvilky s Lenkou individuálně, v souladu s aktuálními potřebami konkrétní školy.

Cílem této aktivity je zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách v oblasti řečového výchový dětí

Sdílená logopedická asistentka: Bc. Lenka Perglová

Termín a čas: termíny si mateřské školy domlouvají přímo s logopedickou asistentkou

Místo konání: Logopedické chvilky s Lenkou probíhají přímo v mateřských školách

Pro koho je aktivita určena?
Mateřským školám zapojeným do projektu MAP ORP Rakovník II

Aktivita je pro zapojené školy zdarma 😉

Přihlašovat se můžete do 31.7.2021

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂