Obsah

nová škola

Seminář - Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem

Tato vzdělávací akce seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Akce se skládá ze dvou celodenních bloků. První blok je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů. Druhý blok je realizován seminární formou a zaměřuje se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí. Dojde na sdílení zkušeností a dobré i špatné praxe. Oba dva bloky jsou svým obsahem vhodné pro asistenty i učitele. Seminář je pro asistenty pedagoga i učitele akreditovaný MŠMT.

Cílem setkání asistentů pedagoga je jejich sdílení a podpora profesního rozvoje formou vzdělávací akce.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Vzdělávací organizace: Nová škola, o.p.s. (http://www.novaskolaops.cz/)

Termín a čas: 1. blok -  13. 4. 2022 od 9:00 do 16:00 hod.

                      2. blok - 9. 5. 2022 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost MZE Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Kapacita: pro oba bloky 25 osob

Pro koho je aktivita určena?
Asistentům pedagoga, učitelům mateřských a základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂