Obsah

mmm

PROVÁZANOST PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 2.část

 

Prevence školního neúspěchu by měla být realizována již od předškolního vzdělávání formou spolupráce a provázanosti předškolního a základního vzdělávání. To může vést ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a k připravenosti na vstup do základní školy. 

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání, jehož tématem je právě Provázanost předškolního a základního vzdělávání v kontextu spolupráce škol v území ORP Rakovník.

Ke společné diskusi a sdílení zveme srdečně všechny pedagogy mateřských škol, kteří mají zkušenosti se vzděláváním předškoláků a pedagogy 1. stupňů základních škol, kteří mají zkušenosti s výukou prvňáků.

 

Na programu jsou následující témata:

  • Odklady školní docházky  
  • Školní zralost aneb připravenost dětí na školu nebo škol na děti
  • Revize RVP pro předškolní vzdělávání 
  • Pedagogické kompetence v MŠ 
  • Zpětná vazba základních škol směrem k mateřským školám za účelem zkvalitňování předškolního vzdělávání
  • Spolupráce s rodiči v mateřské škole vs. spolupráce s rodiči v základní škole 
  • Zmapování aktivit spolupráce mateřských a základních škol v území při přechodu dětí z MŠ do ZŠ
  • Specifika práce s předškoláky s IVP – sdílení vhodných aktivit
  • Mezigenerační soužití 

 

Před samotným setkáním vás zároveň zveme na komentovanou prohlídku nově zrekonstruované školky v Jesenici. Ředitel školy, Mgr. Petr Koníř s vámi bude sdílet své zkušenosti s čerpáním dotací, které umožnily transformaci školky do moderního a inspirativního prostředí pro děti.

Malá ochutnávka zde 🙂👉 https://www.youtube.com/watch?v=x2_HW97On5o&t=4s

 

Cíl aktivity: Prevence školního neúspěchu. Podpora přechodu dětí z mateřské do základní školy. Rozvoj spolupráce mateřských a základních škol.

                   Tematické setkání vhodné pro PS MŠ, mateřské školy a 1.stupně ZŠ  zapojené do projektu; přispívá k naplnění cíle 1.1, 1.3, 2.1, 6.1


 

Kdy: 30.10.2023 

15:30 - 16:00 komentovaná prohlídka nově zrekonstruované školky s ředitelem školy Mgr. Petrem Konířem

od 16:00 setkání k tématu provázanost MŠ a ZŠ, kterým nás provede vedoucí PS MŠ Mgr. et Mgr. Jana Kovářová

 

Kde: ZŠ a MŠ Jesenice, areál mateřské školy, Oráčovská 228, 270 33 Jesenice

 

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže.

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂