Obsah

mmm

PROVÁZANOST PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 2.část

 

Prevence školního neúspěchu by měla být realizována již od předškolního vzdělávání formou spolupráce a provázanosti předškolního a základního vzdělávání. To může vést ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a k připravenosti na vstup do základní školy. 

 

Cíl aktivity: Prevence školního neúspěchu. Podpora diagnostiky dětí v mateřské škole. Podpora přechodu dětí z mateřské do základní školy.

                   Tematické setkání vhodné pro PS MŠ, mateřské školy a 1.stupně ZŠ  zapojené do projektu; přispívá k naplnění cíle 1.1, 1.3, 2.1, 6.1


 

Kdy: ........................

Kde: .........................

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do .................

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂