Obsah

Nautis

ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
jsme pro Vás připravili akreditovaný vzdělávací seminář MŠMT ČR na téma:

PŘEKONÁVÁNÍ OBTÍŽÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKA DO KOLEKTIVU TŘÍDY

Lektorka: PaedDr. Věra Čadilová

Termín a čas: 21.5.2021 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo konání:
Základní škola a Praktická škola Jesenice, Plzeňská 63, 270 33 Jesenice

Kapacita workshopu: 20 účastníků

Pro koho je seminář určen?
Pro pedagogy a speciální pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra

Cílem tohoto semináře je poskytnout informace o obtížích žáka s PAS při začlenění do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytnout informace o odlišnostech chování žáka s PAS a jak mohou děti takovému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité vědět, jakým způsobem může pedagogický pracovník klima ve třídě pozitivně ovlivňovat.

Účast zdarma a občerstvení zajištěno po celou dobu semináře 😆

Kapacita semináře je již plně obsazena

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigita a Týna 🙂