Obsah

děti ohrožené
ZRUŠENO:Kávotéka rovných příležitostí - Děti ohrožené společensky nežádoucími jevy

Cílem tohoto setkání je představení vhodných možností podpory a pomoci dětem, které jsou znevýhodněny a jsou ohroženy vyloužením a společensky nežádoucími jevy.

Účastníci setkání budou mít příležitost se setkat s regionální koordinátorkou české asociace streetwork, z.s. Seznámí se s činností této organizace, která zastřešuje nízkoprahové sociální služby. Jednou z těchto sociálních služeb jsou i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.). Představí přínosy těchto služeb a dopady, pokud v regionu tyto typy služeb chybí.

Zároveň bude představena pozice a náplň práce sociálního pedagoga, jeho činnost a zejména prospěšnost pro ohrožené děti.

A to vše by nebylo možné realizovat bez podpory úřadů, konkrétně OSPOD. Cílem setkání tedy bude představení komplexního systému pomoci a podpory ohroženým dětem.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Lektoři:
Mgr. Helena Kotová
- regionální koordinátorka kraj Ústecký a Středočeský - Česká asociace streetwork, z.s. (https://www.streetwork.cz/)

Mgr. Marie Čápová - přiblíží podporu komunikace rodiny a školy v konkrétní práci sociálního pedagoga v praxi ZŠ Neštěmická Ústí nad Labem

Pracovnice OSPOD Magistrát města Ústí nad Labem - vzájemná spolupráce OSPOD, školy a sociálních služeb při řešení nepříznivé situace dětí a mladistvých

Termín a čas: ZRUŠENO! O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT!

Místo konání: Komunitní centrum Kněževes, Kněževes 102; v případě nedostatečné kapacity Komunitního centra proběhne setkání v Kulturním domě Kněževes, Štrosova 289, Kněževes

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Členům pracovní skupiny pro rovné příležitosti; výchovným poradcům; metodikům prevence; školním psychologům, speciálním pedagogům; ředitelům a učitelům základních a mateřských škol oRP Rakovník; poskytovatelům sociálních služeb; rodičům; zástupcům obcí a měst, pracovníkům OSPOD, PPP, ÚP, kurátorům pro děti a mládež, sociálním službám pracujícím s rodinami a dětmi

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂

Na setkání se registrujte zde: