Obsah

strategie
Kávotéka rovných příležitostí - Implementace Strategie vzdělávací politiky 2030+, Střední článek v praxi, Revize RVP/ŠVP

Na tomto setkání budou mít zástupci škol a všichni aktéři ve vzdělávání na území ORP Rakovník příležitost diskutovat se zástupci platformy Strategie 2030+ nad dílčími fázemi implementace Strategie 2030+, Středním článkem vedení regionálního školství a revizí RVP/ŠVP. Setkání se zúčastní přímo zástupce již existujícího Středního článku vedení škol, které se pilotují v okresech Semily a Svitavy. S účastníky setkání bude debatovat nad přínosy a úskalími Středního článku a sdílet dosavadní zkušenosti se zaváděním do praxe.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Cílem setkání je podpora implementace vzdělávací polity Strategie 2030+.

Lektor: zástupci platformy Strategie 2030+ (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030https://www.edu.cz/strategie-msmt/strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2030/https://www.facebook.com/Edu2030plus/)

Termín a čas: bude upřesněn dodatečně

Místo konání: bude upřesněno dodatečně

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
členům pracovní skupiny pro rovné příležitosti a všem aktérům ve vzdělávání na území ORP Rakovník

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂