Obsah

problem

Kávotéka rovných příležitostí - Sdílení zkušeností z inspirativní návštěvy ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování

Účastníci inspirativní návštěvy základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování budou na tomto setkání s dalšími účastníky sdílet své zkušenosti, poznatky, inspiraci, nápady, dobrou i špatnou praxi a doporučení, která se jim od kolegů ze specializované základní školy dostanou.

Setkání proběhne v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Cílem tohoto setkání je přenos a šíření informací z oblasti vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování.

Termín a čas: bude upřesněn dodatečně; po absolvování zmíněné inspirativní návštěvy

Místo konání: bude upřesněno dodatečně

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Učitelům a ředitelům mateřských a základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II; členům pracovní skupiny pro rovné příležitosti; výchovným poradcům; metodikům prevence; asistentům pedagoga; školním psychologům a speciálním pedagogům

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂