Obsah

nová škola

Seminář - Asistent pedagoga a jeho splupráce s učitelem

Tato vzdělávací akce seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Akce se skládá ze dvou osmihodinových bloků. První blok je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů. Druhý blok je realizován seminární formou a zaměřuje se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí. Dojde na sdílení zkušeností a dobré i špatné praxe. Druhý blok je svým obsahem vhodný i pro učitele. Seminář je pro asistenty pedagoga akreditovaný MŠMT.

Cílem setkání asistentů pedagoga je jejich sdílení a podpora profesního rozvoje formou vzdělávací akce.

Vzdělávací organizace: Nová škola, o.p.s. (http://www.novaskolaops.cz/)

Termín a čas: bude upřesněn v 1. polovině ledna 2022

Místo konání: bude upřesněno dodatečně

Kapacita: pro 1. i 2. den 25 osob

Pro koho je aktivita určena?
Asistentům pedagoga, učitelům mateřských a základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂