Obsah

UKSetkání učitelů přírodních věd - Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy

Zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přijedou představit našim učitelům základních škol možnosti spolupráce mezi základní školou a univerzitou.

Na prvním setkání bude možné se zástupci Přírodovědecké fakulty UK domluvit další setkání a témata, kterým byste se pod jejich vedením rádi věnovali, např. badatelsky orientovaná výuka, nové trendy ve výuce zeměpisu nebo přírodopisu atd.

Toto setkání bude vedle výše zmíněné úvodní části obsahovat i část praktickou, zaměřenou na kartografii a využívání map ve výuce zeměpisu na základní škole

Lektor: RNDr. Jakub Jelen - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (https://www.natur.cuni.cz/fakulta)

Termín a čas: !ODLOŽENO! O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT

Místo konání: bude upřesněno dodatečně, pokud byste měl někdo zájem, aby se toto setkání konalo u vás ve škole, můžete nám dát vědět, budeme rády 😉

Kapacita: neomezeno

Pro koho je aktivita určena?
Učitelům základních škol zapojených do projektu MAP ORP Rakovník II se zaměřením na přírodní vědy.

Účast je pro všechny účastníky zdarma 😉

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Týna 🙂