Obsah

logo

ALTERNATIVNÍ A INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE

Diskusní setkání ke sdílení zkušeností a praxe škol s implementací vzdělávacího programu Začít spolu, k němuž se v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II uskutečnila série vzdělávacích aktivit jak pro mateřské, tak základní školy. Diskuse nad možnými navazujícími aktivitami v MAP IV za účelem šíření stěžejních myšlenek tohoto pedagogického přístupu prostřednictvím místních lídrů v území. Sdílení poznatků, které načerpali účastníci inspirativního výjezdu pedagogů do alternativní základní školy Pivoňka v Chříči. Hledání možností, jak některé alternativní a inovativní prvky implementovat do běžných základních škol. Specifikace a rozplánování aktivit vhodných k implementaci v MAP IV.

 

Cíl aktivity: Přenos zkušeností a praxe pedagogů z území s implementací moderního pedagogického přístupu, který představuje vzdělávací program Začít spolu. Sdílení poznatků z inspirativního výjezdu pedagogů do alternativní základní školy Pivoňka v Chříči.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ; přispívá k naplnění cíle 6.2

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂