Obsah

logo

HODNOCENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Diskusní setkání pedagogických pracovníků na téma dosavadní praxe a zkušenosti s různými typy hodnocení na základních školách. Sumativní vs. slovní hodnocení. Zapojení aktérů se zkušenostmi s různými typy školního hodnocení. Sdílení příkladů dobré a špatné praxe, chybování při školním hodnocení, jeho příčiny apod. Diskuse nad možnými aktivitami na téma školního hodnocení v MAP IV.

 

Cíl aktivity: Podpora rozvoje vzdělávání v základních školách. Prevence školního neúspěchu.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP; přispívá k naplnění cíle 6.2

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂