Obsah

logo

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI

Sdílení zkušeností škol s identifikací nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků, s jejich začleňováním do kolektivu a individuální podporou jejich osobního rozvoje (ve výuce, aktivitami nad rámec výuky, při volnočasových aktivitách apod.). Diskuse nad úskalími a příčinami selhávání systému v identifikaci těchto dětí a v podpoře rozvoje jejich potenciálu. Možná spoluúčast PPP, popř. dalších odborníků. Hledání příležitostí, jak školy v této oblasti podpořit a definování vhodných nástrojů podpory v rámci MAP IV.

 

Cíl aktivity: Podpora škol v identifikaci a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ; přispívá k naplnění cíle 1.4

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂