Obsah

logo

PODPORA REGIONÁLNÍ IDENTITY DĚTÍ A ŽÁKŮ A MÍSTNĚ UKOTVENÉ UČENÍ

Diskuse nad vhodnými aktivitami k podpoře regionální identity dětí a žáků a místně ukotveného učení, které by bylo vhodné implementovat v MAP IV. Další rozpracování pilotního projektu pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání Zvědavá stezka. Možná provázanost na Regionální čítanku. Identifikace nových námětů a navazování spolupráce s místními aktéry podílejícími se na realizaci zájmového a neformálního vzdělávání a poskytování volnočasových aktivit v území.

 

Cíl aktivity: Podpora místně ukotveného učení a regionální identity dětí a žáků.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ, ZNEF; přispívá k naplnění cíle 4.1

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂