Obsah

logo

PODPORA ŠKOL V KARIÉROVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Diskusní setkání nad možnostmi podpory škol v kariérovém vzdělávání. Sdílení dobré i špatné praxe škol v oblasti kariérového vzdělávání. Diskuse nad způsoby zapojení odborné i laické veřejnosti do procesu kariérového vzdělávání. Definování vhodných nástrojů podpory a nastavení spolupráce v rámci MAP IV. Zapojení dobrovolníků z praxe (besedy ve školách, exkurze v provozovnách, video medailonky pořízené ve spolupráci se školami – zřízení databáze).

 

Cíl aktivity: Podpora kariérového vzdělávání v mateřských a základních školách.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ; přispívá k naplnění cíle 1.4

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂