Obsah

logo

SPOLUPRÁCE SPC A PPP S RODINOU A ŠKOLOU

Diskusní setkání zástupců škol nad spoluprací se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami. Diskuse nad možnostmi dalšího rozvoje spolupráce škola-SPC-PPP-rodina ve prospěch nejen dětí a žáků se SVP, ale všech dětí a žáků společně se vzdělávajících v mateřských a základních školách. Nastavení plánu vhodných podpůrných aktivit a projektů k implementaci v MAP IV.

 

Cíl aktivity: Podpora společného vzdělávání v mateřských a základních školách.

Tematické setkání vhodné pro PS ČG, MG, RP, MŠ; přispívá k naplnění cíle 3.1

 


 

Kdy: ....

Kde: ....

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do ....

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂