Obsah

 

Šablony

  • Informace k výzvě jsou zveřejněny na webu OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
  • Bližší informace k aktuálně vyhlášené výzvě Šablony III naleznete v prezentaci zde.
  • Důležité novinky v Šablonách III jsou shrnuty zde.
  • MŠMT důrazně doporučuje vyplňovat žádost o podporu dle uživatelské příručky - pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu. Ve vyplňování žádosti budou oproti předchozím Šablonám drobné odlišnosti. Vzhledem k variabilní délce realizace projektů (12 až 24 měsíců) bude třeba upravit záložku finanční plán. Uživatelská příručka je ke stažení zde.
  • K Pravidlům pro žadatele a příjemce (ke stažení zde) zjednodušených projektů byl nově zveřejněn Metodický dopis č. 2, který upravuje některé kapitoly pravidel. Tyto úpravy nemají faktický vliv na přípravu žádosti o podporu a realizace projektu. Metodický pokyn č. 2 je ke stažení zde.
  • Konzultační linka pro šablony tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz bude výhledově  časově rozšířena (momentálně jsou na pevných telefonech kolegové v pondělí a ve středu dopoledne, emailové dotazy jsou zodpovídány průběžně). 
  • Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.
  • Webinář NPI ČR k Šablonám III ke shlédnutí zde.

 

 

šablony