Obsah

Učitelé učitelům


 Otázky do Mapovin_prosinec 2020, aneb "ŠKOL JSME SE ZEPTALI"

***


Jak postupujete v případech, kdy žáci s učiteli nekomunikují, nevypracovávají zadané úkoly a ani se nepřipojují na online hodiny? Jsou ve vaší škole takové případy?
Až takto závažné případy jsme na škole neměli, že bychom o žákovi nic nevěděli. Několik drobných případů se objevilo, ale nebyly soustavného charakteru. Řešení jsme našli např. v telefonické domluvě se zákonným zástupcem; nebo v domlouvání individuálních videohovorů/schůzek s dotyčným žákem. A vždy jsme nějakou individuální cestu našli.
ZŠ a MŠ Pavlíkov

V případě, že se někteří žáci nepřipojí, voláme rodičům. Většinou byl problém v připojení. Tady nám pomáhá školní asistentka, která rozváží úkoly, pomáhá s vypracováním a zase zpět úkoly doveze. Kde neměli wi-fi připojení, pořídili jsme zdarma sim karty od T- Mobilu. Dětí s těmito problémy je málo. Většina pracuje výborně.
ZŠ Mutějovice

Zapojili se všichni, všichni komunikovali. Měli jsme štěstí.
ZŠ a MŠ Krušovice

Tyto případy byly v počátcích, nyní máme všechny pod kontrolou. Pokud se nepřipojují, musí se omlouvat nebo si pro úkoly chodit osobně. Učitelé se snaží všemi způsoby předat rodičům i žákům informace o průběhu distanční výuky - máme dvě platformy - Bakaláře a Teamsy. V případě, že ani jedno by nefungovalo, nastupují telefony a emaily.
ZŠ a MŠ Šanov

Ano, máme takového žáka. Telefonicky upozorňuji rodiče, aby zjednali nápravu, zatím „pouze“ vyhrožuji nahlášením situace na OSPOD.
ZŠ a MŠ Hředle

Do online výuky se zapojili všichni naši žáci a pochopitelně, že k tomu někteří přistupují lehkovážněji než jiní. Ale je to podobné jako při běžném vyučování. Někdo pracuje zcela, někdo méně, někoho musíte do práce honit a někdo se snaží co nejvíc vše ošidit, někdo pracuje rychle, někdo pomalu. Závažnějších případů je minimum. Žáci, kteří se nezapojují nebo dostatečně nepracují, jsou školou oslovováni a ptáme se na to, co je k tomu vede, a snažíme se problémy odstranit.  Postup je nastaven v pořadí učitel - třídní učitel - ředitel. Dále informujeme zákonné zástupce. Nepřítomné žáky na ohlášených video hodinách zapisujeme do třídní knihy a tuto informaci také předáváme zákonným zástupcům.
ZŠ a MŠ Lubná

Spíš vinou nedostatečné techniky, slabého připojení, vzhledem k věku(1.-4.ročník) nižší IT dovednosti, úkoly kontrolujeme i v hodinách v Teams, takže je rychlá zpětná vazba.
ZŠ a MŠ Senomaty

Všichni komunikovali, 100% účast na on line hodinách.
ZŠ a MŠ Lišany

Ano. Kontaktujeme zákonného zástupce – většinou telefonicky a řešíme, jaké problémy má rodina s připojením na internet. Umožňujeme i vyzvednutí učebních materiálů u vchodu do školy. Zde pak mohou žáci nechat vypracované pracovní listy, či úkoly pro učitele, který si je zde vyzvedne. Také komunikujeme přes školu online a školní e-maily. Zatím zvládáme. Je to lepší než na jaře.
ZŠ a MŠ Nové Strašecí

Takových žáků máme hned několik. Řeší se to telefonáty s rodiči, ne vždy však domluva pomůže.
ZŠ a MŠ Lužná

Využíváte formativní hodnocení nebo jeho prvky? Začali jste s formativním hodnocením v době koronavirové? Nebo o něm uvažujete? Je názor na formativní hodnocení ve vašem pedagogickém sboru jednotný? 
Já sama (Mgr. Pavla Kýnová) jsem prvky formativního hodnocení využívala v loňském roce k měsíčnímu sebehodnocení žáka. Po odevzdání jsem dětem zapsala i své komentáře k jejich hodnocení a poté založila do portfolií. Letos v tom pokračuji, ale trochu v pozměněné formě. Na škole už několik let píšeme k závěrečnému vysvědčení na konci školního roku slovní hodnocení, kde ke každému žákovi individuálně vypisujeme, v čem si přes rok vedl skvěle a v čem by podle učitele měl zabrat. Jsou to doporučení a já osobně to vnímám, jako dovysvětlení ke známkám na vysvědčení. Během doby koronavirové jsme formativní hodnocení využili také. Místo známkování jsme zasílali krátká hodnocení ke každé odevzdané práci v každém předmětu. Žáci ho jistě uvítali. Praxe ukázala, že toto hodnocení je velmi časově náročné. Stěžejní hodnocení u nás bude i nadále hodnocení známkami.
ZŠ a MŠ Pavlíkov

Formativní hodnocení využívá pár kolegyň, většinou se hodnotí sumativně. Je to spíše individuální přístup k tomuto způsobu hodnocení. Ale snažíme se alespoň nějaké prvky zařazovat.
ZŠ Mutějovice

Formativní hodnocení se snažíme využívat i při běžné výuce již delší dobu. Nejsem si jistá, zda je to 100%, ale snažíme se. Ke každému přistupujeme individuálně, ke známce i doplníme komentář s důrazem na kladnou motivaci.
ZŠ a MŠ Krušovice

Začali jsme již na konci minulého školního roku s tímto druhem hodnocení. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení, které jsem objednala od pana lektora Jiřičky. Důvod byl jasný. Hodnocení dětí s PO. Proto jsme se dohodli, že děti, které mají problémy a nechceme je demotivovat, budeme je hodnotit slovně. Těchto dětí máme na škole hodně. Již druhým rokem pomáhá učitelům naše výborná speciální pedagožka a ta koriguje dle vyšetření a závěrů z PPP množství a způsob možné výuky žáků a hodnocení jejich pokroku. Součástí jsou časté schůzky s rodiči i učiteli dohromady.
ZŠ a MŠ Šanov

Ano, částečně jsme v hodinách využívali již před dobou koronavirovou. V této době neznámkujeme, hodnotíme pouze slovně a pouze pokroky dětí, poskytujeme si společně s dětmi ( i rodiči) zpětnou vazbu o výsledcích učení.
ZŠ a MŠ Hředle

Naše škola je součástí a zároveň centrem kolegiální podpory programu "Zavádění formativního hodnocení na základních školách", který  je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, a bylo by tedy divné, kdybychom se o formativní hodnocení nepokoušeli. Máme radost, že většina našich kolegů již prvky formativního hodnocení do svého vyučování zařazuje. S formativním hodnocením určitě začali někteří kolegové již dříve a i zapojení do programu předběhlo současné distanční vzdělávání. Naše nynější postupy a společná práce v Google Classroom jsou již určitě ovlivněny principy formativního vzdělávání. A názor pochopitelně není jednotný, to snad ani ve školní sborovně není možné...A kdyby měl někdo zájem, může se k nám připojit.
ZŠ a MŠ Lubná

Formativní hodnocení používáme dlouhodobě, v malotřídní škole je ideální prostředí pro růst každého žáka dle jeho možností. Vzhledem k tomu, že hlavní předměty v I. třídě vyučuje jiný učitel a žáci 1. a 2. ročníku si teprve zvykají na školní práci, nemůže hodnotit podobně jako jiný učitel ve druhé třídě, ( 3. a 4.ročník), každý má svůj přístup.
ZŠ a MŠ Senomaty

Formativní hodnocení používáme průběžně celý školní rok.
ZŠ a MŠ Lišany

Prvky formativního hodnocení se používají běžně a určitě už delší dobu. Za mne by bylo asi nejnáročnější zavést nové škály hodnocení, takže ve finále zůstáváme na klasických známkách.
ZŠ a MŠ Lužná

Stalo se Vám nebo Vašim kolegům při online výuce něco vtipného?
Křik doma chovaných papoušků místo odpovědi dětí, zvuky splachování záchodu, tatínek v trenýrkách v záběru pomalu ze všech světových stran, babička hledá zuby….
ZŠ a MŠ Senomaty

Asi jako v běžných hodinách a navíc přibývají krásné situace (tahle je jednoho z našich kolegů) např. když se žák  dušoval, že dělal slovní úlohu sám, hrdě oznámil výsledek, který neseděl, a pak si zapomněl vypnout mikrofon a ublíženým hláskem vyčetl mamince, že to spočítala špatně.
ZŠ a MŠ Lubná

Často jsme v kameře shlédli i věci, které neměly být určeny pro naše oči. První setkání s Jamboardem přineslo zmatky. Připravené cvičení padlo nazmar, žáci si kreslili a čmárali přes sebe. Ale na druhou stranu si to užili.
ZŠ a MŠ Krušovice

Vtipné věci se dějí neustále...Buď slyšíte rodiče, jak napovídají, nebo se děti otáčí a vyhazují rodiče, když prochází kolem jejich učebního prostředí a ruší je. Kolegyni spadl chlapec, když odpovídal na otázku, ze židle. Mně dnes holčička potřebovala nutně kadit, druhá zase, že má hrozný hlad a jestli si může dát rohlík. Pořád máme veselo...
ZŠ Mutějovice

Stali jsme se svědky výcviku psů, koček a morčátek. :-)
ZŠ a MŠ Pavlíkov

Nevybavuji si nic tak vtipného.... jen jsme se občas pobavili, když žáček, který bývá při počítání rychlý a přesný, udělal nějakou chybu v naprosto jednoduchém příkladu.... to jsem si pak - samozřejmě v dobrém - z něho udělala legraci.... I na dálku jde učit s veselou myslí :-)
ZŠ a MŠ Lužná

Uvažuje vaše škola v souvislosti s výukou na dálku o revizi ŠVP a přehodnocení celkového objemu kurikula?
Ano, už v září jsme hovořili o drobných úpravách. Především ve vyšších ročnících (3.-5. ročník).
ZŠ a MŠ Pavlíkov

Revizi ŠVP jsme letos dokončili, učivo poupravili v souladu s RVP.
ZŠ Mutějovice

Uvažujeme o úpravě již delší dobu.
ZŠ a MŠ Krušovice

Ne.
ZŠ a MŠ Šanov

Ne, v 1. ročnících nelze nic vynechat.
ZŠ a MŠ Hředle

Uvažujeme o úpravě ŠVP (školního vzdělávacího programu) již delší dobu, ale čekali jsme doposud na úpravu RVP (rámcového vzdělávacího programu, kterým se musí škola při tvorbě svého ŠVP řídit) ze strany státu, abychom nedělali zbytečnou práci, protože úprava ŠVP je neskutečně pracná záležitost. Vzhledem k současné situaci bych čekal, že se celý proces urychlí a dojde k masivnějším změnám, ale v naší přebyrokratizované společnosti to zřejmě zase bude jen o řečech. Ale RVP ani ŠVP vám dobrého učitele nezastaví a špatného nezachrání. Ačkoli připouštím, že může méně zdatné korigovat.
ZŠ a MŠ Lubná

Zatím je na to brzy, učíme základní učivo 1.stupně, Toto budeme vyhodnocovat podle toho, jak vůbec proběhne školní rok.
ZŠ a MŠ Senomaty

Ne.
ZŠ a MŠ Lišany

Na naší škole byl upravován ŠVP v roce 2015. Nemyslím si, že dojde k dalším úpravám, dokud se neupraví RVP.
ZŠ a MŠ Lužná

U kterých předmětu shledáváte online výuku jako nejproblematičtější a proč
Největší problém bude ve výuce matematiky a českého jazyka, kdy žáci pracují do pracovních sešitů a výsledky ukazují na kameru. Je to náročné hlavně časově. Příprava na výuku a oprava prací je také časově náročnější. Problematická je i výuka předmětů, kde by se měly dělat pokusy, či laboratorní práce. Probírání látky přizpůsobujeme možnostem přenosu přes internet.
ZŠ a MŠ Nové Strašecí

U kterých ročníků se domníváte, že bude dopad distanční výuky na kvalitu vzdělávání nejhorší?“
Nedomnívám se, že bychom měli hovořit o celých ročnících. Problémy očekávejme u některých jednotlivců, kteří nejsou sami motivováni, nemají podmínky, nemají podporu, zázemí, a to jak materiální, tak sociální. U těch máme problém většinou pořád a teď se nám problémy ještě zvětšují. Tady naše společnost selhává obecně a školy to jen těžko samy doženou. Tady mohou být zárodky velikých budoucích problémů (a tím nemyslím, že by se řádně nenaučili vyjmenovaná slova) a tady budeme muset zvýšit naše úsilí, co to jen půjde.
Vzdělání je nekončící se proces a nejvíce při něm záleží na vlastní motivaci člověka. Dohnat a naučit se lze téměř vše a téměř vždy. Ale především musíte chtít. Chvilka s vynikajícím učitelem může na celý další život dát víc než celý školní rok s nějakým pedagogickým nemehlem nebo charakterově pokřivenou osobou, která vám z každodenní návštěvy školy dělá peklo. Tak proč se teď obávat několika měsíců - tedy jen zlomku lidského života. Kdybychom byli delší dobu vážně nemocní, už bychom se nestali plnohodnotnými lidmi?
Proč jen hledat, co se nepodaří. Pokrok, jaký udělala většina společnosti včetně našich žáků v používání moderních technologií, jsme si myslím ještě v březnu neuměli vůbec představit. A co samostatnost, spoléhání se sama na sebe nebo naopak spolupráce (i když bezesporu náročná) v rodinách. Nemůže tohle být za pár let benefit, který bychom ani nečekali? A co učitelé, neudělala z nich velká část sama o sobě neuvěřitelný pokrok?
ZŠ a MŠ Lubná

Jak je to na Vaší škole s připojováním žáků na online hodiny?
Připojují se všichni? Na naší škole je připojena velká většina žáků a online hodiny jsou tedy u našich žáků velmi vítané. Bohužel průměrně 1 až 2 žáci z každé třídy má problém s připojením (bez připojení). S těmito žáky jsou učitelé v kontaktu jiným vyhovujícím způsobem. Zákonní zástupci neúčast na hodinách omlouvají.
ZŠ a MŠ Pavlíkov

Které předměty vyučujete online?
Čj, MA, PRV, AJ, VL, Př.
ZŠ a MŠ Lišany

Jak hodnotíte vzdělávání na dálku u žáků se SVP? Co je nejproblematičtější? Jak spolupracují rodiče? Poskytujete nějaký „individuál“?
Ve třídě mám jednu žačku se SVP a spolupráce je výborná. V distanční výuce se mnou spolupracuje asistentka a maminka holčičky je přítomna při každé hodině a pomáhá jí. Takže za mě super. Paní asistentka v případě potřeby ještě vypomůže s úkoly. Já poskytuji individuální dopomoc mimo online hodinu v případě přání a potřeby žačky.
ZŠ a MŠ Mutějovice

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Je něco dobrého, co vám tato „doba“ přinesla, co by se jinak neudálo, neudělalo, nenastartovalo?
Na jaře jsme zavedli G Suite, založili účty pro žáky včetně 1. ročníku. Nyní jsme se více zaměřili na práci v on-line prostředí a využití možností platformy Google. Celá situace nás postrčila v plánovaném zavedení elektronické žákovské, která je nyní propojena právě s Googlem. Vzdálené výuky se účastnili všichni naši žáci a jejich zájem, radost ze setkávání nás motivovali k vlastnímu seberozvoji. Mnoho webinářů a inspirujících článků nám pomohlo k vedení zábavnějších a interaktivnějších hodin s našimi žáky. Mohu tedy s čistým svědomím říci, že mně osobně vzniklá situace přinesla nejen mnohonásobně větší vytížení zejména s organizací, podporou kolegyň, žáků i rodičů, ale dala mi hodně nových nápadů, sílu a radost z činností, které mne baví a posunují vpřed.
ZŠ a MŠ Krušovice

Věnujete se při výuce na dálku i „výchovám“? Například hudební výchově, výtvarné výchově, tělesné výchově, občanské výchově apod.?
"Výchovám" se při distanční výuce jako škola nevěnujeme. V doporučení MŠMT je doslovně doporučováno, že je třeba se věnovat hlavním vyučovacím předmětům ČJ, MA, Jazykům. Dále je doporučováno trávit v online prostředí u 1. stupně max 3-4. hodiny. My jsme u 2. stupně zavedli navíc výuku přírodovědných předmětů - PŘ, FY a CHE z důvodu přijímacích zkoušek.
ZŠ a MŠ Šanov

Vyučujete v tomto školním roce více hodin online, než při jarní pandemii?
Ano.
ZŠ a MŠ Senomaty

Jakým způsobem se vám daří zapojovat do vzdělávání na dálku asistenty pedagoga?
O zapojení asistentky pedagoga jsem v průběhu distanční výuky uvažovala. Než jsme stihli vše domluvit a technicky vyřešit, byl oznámen návrat nejmenších žáčků a paní asistentka byla zapojena do organizačního zajištění výuky na 1. stupni.
ZŠ a MŠ Lužná

 


 

z doby koronavirové na jaře 2020

 

* * *

Jednou týdně mám s dětmi, kde jsem třídní, videohovor přes aplikaci Teams. Není to výuka. Jen si s nimi povídám, ale teď už jsem nechala povídat je. A bylo to hrozně fajn. Je vidět, že jim chybí i tenhle sociální kontakt, přestávky. Myslím, že je dobré i na tohle nezapomínat a zprostředkovat jim to. Oni sice určitě mají také nějaké svoje skupiny, ale tam se na to mohou "vyprdnout", sem přijdou, protože to naplánuji já, i když ani neví, že kvůli sobě navzájem.

Alice Jendelová, 1. ZŠ Rakovník

* * *

Březen 2020 před nás postavil zcela novou výzvu – během několika dnů jsme se museli stát “digitální školou” abychom mohli provádět “výuku na dálku”.

Když pominu samotný ten termín, samotný ten proces vzdělávání, musím konstatovat, že náš záměr nabídnout žákům možnost digitálního vzdělávání jsme dokázali během několika dnů naplnit. Od 16.3. jsme spustili kurzy ve službě Google Classroom – “učebna” a do konce týdne jsme je zpřístupnili žákům II. stupně a v dalším týdnu jsme postupně přidávali 5., 4. a 3. třídu. Následně jsme tuto možnost připravili i pro 2. třídu.

Nyní nabízíme 61 kurzů ve službě “učebna” pro žáky od 3. do 9. třídy pro vzdálené vzdělávání. Do něj se nám zapojilo téměř 94 % žáků.  Toto číslo nás při vědomí obtíží s technikou a připojením velmi překvapilo a máme z něho opravdovou radost. Pro zbývající žáky zachováváme informace na web. stránkách, tiskneme či přeposíláme.

Nyní se z prvotního nadšení dostáváme do fáze odstraňování nedostatků, hledání optimálního nastavení, správné frekvence úkolů, možnosti zpětné vazby apod. Uvidíme, jak dlouho budeme v této situaci existovat.

K termínu “vzdělávání na dálku” – jsme si všichni v naší škole vědomi, že to není náhrada školy. Víme, že nemůžeme a ani nechceme, požadovat po rodičích, aby školu nahrazovali. A tak k tomu prosím přistupujte, pokud něco nepůjde, tak nepůjde, pokud něco nestíháte, tak nestíháte. Už nyní se zamýšlíme nad tím, jak to všechno doženeme, jak upravíme dobu, kdy se vrátíme do školy. Jak upravíme celý příští školní rok. Také se netrapme s hodnocením. Jsme rádi za to, že děti pracují a děkujeme všem rodičům, že dětem pomáhají.

Ještě něco k službě Google Classroom, kterou používáme. Naše škola jako veřejná organizace zabývající se vyučováním má veškerý balík služeb, jež Google nabízí (dříve Google Apps pro vzdělávání  a nyní Google Suite – komerční verze) k dispozici zdarma a již několik let jej využíváme především pro komunikaci, sdílení, ukládání apod. pro učitele. Nyní se snažíme využívat další potenciál těchto služeb.

Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná

* * *

 

Výuka na dálku                                                                                                               

V úterý 10. března 2020 dopoledne nás jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že od následujícího dne budou pro žáky a studenty uzavřeny všechny školy. Na jak dlouho? To v tu chvíli nikdo netušil. Reakce byly velmi různorodé, ale počáteční jásot našich žáků se postupně začal proměňovat v rozpačité přemítání o tom, jak to vlastně teď všechno bude. Ve zbývajícím čase do konce vyučování jsem svým třeťákům honem stihla vysvětlit novou látku z češtiny a slovíčka další lekce z angličtiny, prvňáčkům přiblížit nové písmenko a pak už si všichni jen sbalili pracovní sešity a učebnice, které by se doma v příštích „pár dnech“ mohly hodit a rozloučili jsme se. Nikdo z nás si neuměl představit to,
co potom následovalo.

Jsme malá venkovská málotřídka, letos máme 12 žáků, osm prvňáků a čtyři třeťáky, kteří se učí společně v jedné třídě. Máme tedy zcela jiné podmínky než například velké městské školy. V něčem třeba nevýhodné, ale v něčem máme naopak velkou výhodu.  Malá škola rodinného typu, málo žáků, bližší kontakt s jejich rodiči… A jak jsme se tedy právě my s nastalou situací popasovali? Děti jsou rozděleny do dvou skupin po šesti a s každým žáčkem mám dvakrát do týdne dvacetiminutovou individuální konzultaci podle pevně stanoveného rozpisu – každý tedy ví, kdy zazvoní telefon, abychom
si popovídali o tom, jak se mu daří plnit zadané úkoly (ty dostávají emailem pravidelně jedenkrát týdně), s čím potřebují pomoci a probíráme i nové učivo, takže zatím jsme v podstatě nic nezameškali. To by ani nešlo – nemůžeme s prvňáčky třeba vynechat nějaké písmenko… Největší zásluhu však
na tom mají rodiče – všichni ochotně spolupracují, dohlížejí na svoje děti, pomáhají jim, fotí zpracované úkoly, pořizují videa (třeba jak se jedna dívenka naučila skákat přes švihadlo) - a to nám pak posílají emailem nebo přes WhatsApp, který se stal nakonec naším hlavním komunikačním prostředkem.

Přizpůsobili jsme se této mimořádné situaci a daří se nám to dobře zvládat, ale všichni – a to doslova – se už nemůžeme dočkat, až se zase otevřou dveře školy pro naše žáčky, přestože si uvědomujeme,
že mnoho věcí už bude jinak, než jsme byli zvyklí. Ale spolu to zvládneme!

 

  Eva Fastová, ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník

foto 1foto 4foto 5foto 3