Obsah

ČTENÁŘSKÉ PUTOVNÍ DÍLNY

logologo

I nadále se pokračuje v realizaci projektu Čtenářské putovní dílny, kdy jednotlivé čtenářské dílny putují mezi zapojenými základními školami. V průběhu realizace projektu MAP II bylo zakoupeno celkem 8 sérií knih po 25 kusech. Ve sdílení dílen, přípravě dalších pracovních listů a didaktických materiálů se nadále pokračuje i v dalších navazujících projektech. Realizovány budou nové nápady členů pracovních skupin, např. propojení se scénickým čtením, poslechem audioknih a propojením s filmovým zpracováním knih. K podpoře regionální identity byla pořízena povídková kniha Oty Pavla, který je s územím Rakovnicka spjat. Tento titul skýtá možnost přesahu do regionální vlastivědy, v rámci projektového vyučování se naskýtá příležitost exkurze apod. Tato aktivita byla školami přijata velmi pozitivně, členkami PS ČG byly vybrány takové tituly, které nejsou ve školních knihovnách obvyklé, anebo dostupné v takovém množství, aby byly využitelné ke skupinovému čtení a projektovému skupinovému vyučování.

 

Cílová skupina: žáci základních škol, pedagogové a ředitelé základních škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

 


Knihy s vypracovanými pracovními listy:

  • Chlapec v pruhovaném pyžamu – John Boyne (určené pro žáky 8. – 9. tříd, přesah do historie, občanské výchovy)
  • Minimax a mravenec – Jiří Dvořák (určené pro žáky 2. – 3. tříd, přesah do prvouky)
  • Školník Kulda je jednička – Jiří Kahoun (určené pro žáky 4. – 5. tříd)
  • Nové Mikulášovy patálie – Bezvadný vtip – René Goscinny (určené pro žáky 6. – 7. tříd)
  • Tajná dvojka A+B: Poprask v divadle kouzel – Klára Smolíková (vhodné pro žáky 1. stupně ZŠ)

 


Knihy, na jejichž zpracování se bude dále pracovat:

  • Gorila a já – Frida Nilsson (vhodné pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Povídky ze šuplíku – Ota Pavel (vhodné pro 2. stupeň ZŠ)
  • Sněží, sněží... – John Green (podpora čtenářství nejstarších žáků ZŠ, možnost kombinace s filmovým zpracováním)

 


Knihy k zapůjčení ze ZŠ a MŠ Jesenice:

Seznam naleznete zde.

 


V případě zájmu o konkrétní čtenářskou dílnu kontaktujte Mapačku Andrejku, aby Vás mohla zařadit na čekací listinu ;-)

 


logo

Čtenářská dílna Chlapec v pruhovaném pyžamu JE aktuálně k dispozici


logo

Čtenářská dílna Minimax a mravenec NENÍ aktuálně k dispozici


 

logo

Čtenářská dílna Mikulášovy patálie JE aktuálně k dispozici


 

logo

Čtenářská dílna Školník Kulda je jednička (25 ks)  NENÍ aktuálně k dispozici


 

logo

Čtenářská dílna Školník Kulda je jednička (10 ks) JE aktuálně k dispozici


 

logo

Čtenářská dílna Tajná dvojka A+B NENÍ aktuálně k dispozici