Obsah

logologologo

MATEMATICKÉ PUTOVNÍ HERNY

V rámci činnosti pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka byly vytvořeny (nejen) Matematické putovní herny. Jedna herna je vhodná pro žáky 1. stupně a druhá pro žáky 2. stupně základních škol. Obě herny obsahují dohromady téměř 100 různých her, hlavolamů a didaktických pomůcek, které jsou školami sdíleny. Cílem této aktivity je šíření inspirace mezi základními školami a pedagogy pro využívání her ve výuce nejen matematiky. Školy mají možnost si zapůjčené hry prohlédnout a vyzkoušet přímo ve výuce, ve školních družinách, klubech nebo volnočasových kroužcích. Dle zpětné vazby přispívá sdílení těchto heren na školách k rozšíření počtu různých pomůcek a her a k častějšímu zapojování her do výuky, čímž dochází k plnění původního cíle této aktivity.

 

Cílová skupina: žáci základních škol, pedagogové a ředitelé základních škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

 


V případě zájmu o konkrétní hernu kontaktujte Mapačku Andrejku, aby Vás mohla zařadit na čekací listinu ;-)

 


logo

Herna pro 1. stupeň ZŠ NENÍ k dispozici

 


logo

Herna pro 2. stupeň ZŠ NENÍ k dispozici