Obsah

logologo

MONTESSORI PUTOVNÍ KUFR

V rámci Implementace MAP a ve spolupráci se skupinou Místních lídrů vznikl po vzoru čtenářských dílen a matematických heren sdílený projekt pro mateřské školy „Putovní Montessori kufr“. Tento projekt reaguje na velmi pozitivní ohlasy pedagogů i rodičů na zrealizovaný workshop Žijeme Montessori, který podrobně představil ústřední myšlenku a přínos Montessori pedagogiky. Lídři za předškolní vzdělávání podrobně rozpracovali ideu implementace některých Montessori myšlenek do běžných mateřských škol, a to za účelem rozvoje předškolního vzdělávání a posunutí rutinních činností v mateřských školách na vyšší úroveň. V návaznosti na tuto iniciativu došlo ve spolupráci těchto lídrů a představitelek projektu Žijeme Montessori k pořízení vybraných pomůcek, které budou mezi mateřskými školami sdíleny a pedagogové tak budou mít příležitost se s nimi seznámit, stejně tak, jako se základními Montessori principy. Místním lídrům za předškolní vzdělávání byl v průběhu MAP II zajištěn vzdělávací kurz Montessori pedagogiky. Díky svým nabytým kompetencím a znalostem mohou v území plnit roli odborných garantů a poskytovat mateřským školám zapojeným do projektu metodickou podporu.

 

Seznam pomůcek v modrém Montessori putovním kufru naleznete zde (6.33 MB)

Seznam pomůcek v červeném Montessori putovním kufru naleznete zde (3.73 MB)

 

Cílová skupina: děti mateřských škol, pedagogové a ředitelé mateřských škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

 


 

Pořadník k modrému Montessori putovnímu kufru
období od - do název školy
02/2023 - 05/2023 MŠ Panoší Újezd
05/2023 - 06/2023 MŠ Šanov
06/2023 -  MŠ Dubínek Kroučová
   
   

 

Pořadník k červenému Montessori putovnímu kufru
období od - do název školy
02/2023 - 05/2023 MŠ Všetaty
05/2023 - 06/2023 ZŠ a MŠ Lišany
06/2023 - 09/2023 MŠ Hořesedly