Obsah

logologo

ŘEMESLA KOLEM NÁS

Pod záštitou pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání vznikl pod názvem Řemesla kolem nás rozsáhlý projekt spolupráce 25 mateřských škol. Na tomto projektu se začalo pracovat v době pandemie a práce na něm trvaly více než rok. Cílem projektu je podpora kariérového vzdělávání v předškolní výchově. Spolupracující školy pod vedením členek pracovní skupiny připravily didaktické materiály ke 100 starým, zapomenutým řemeslům i současným povoláním. Soubor materiálů obdržely všechny mateřské školy zapojené do projektu ve formě Šanonu s kapsami ke každému řemeslu a flash diskem s nahranými materiály. Celý soubor obsahuje 1240 stran A4 různých didaktických listů, inspirativních aktivit, námětů k činnostem s dětmi, textovou částí ke každému řemeslu a doprovodným obrázkem. Každé řemeslo obsahuje i titulní stranu s informací, která mateřská škola řemeslo zpracovala. Soubor materiálů nabízí mateřským školám do výuky nepřeberné množství inspirace. Tento výstup obdržely všechny mateřské školy území ORP Rakovník zapojené do projektu. 

 

Zajimá Vás, jak takové zpracované řemeslo vypadá? Tak právě pro Vás tady máme jednu ukázku... ke stažení zde (196.18 MB)

 

Cílová skupina: děti mateřských škol, pedagogové a ředitelé mateřských škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701