Obsah

Aktualizace SR MAP - leden 2022

Typ: ostatní
SR MAP ORP Rakovník IIDo 17.1.2022 probíhá sběr aktualizovaných investičních záměrů škol a dalších poskytovatelů vzdělávání v regionu Rakovnicko, tedy tzv. aktualizace Strategického rámce MAP - soupisu investičních aktivit v regionu Rakovnicko.

21. 6. 2021 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP ORP Rakovník II. Další aktualizaci předpokládáme v měsíci lednu.

 

Vzhledem k potřebnému doložení souladu projektového záměru se SR MAP při čerpání dotačních podpor např. z IROP, Vám tak nabízíme možnost aktualizace již zveřejněných investičních záměrů v poslední verzi Strategického rámce nebo přidání nových investičních záměrů.

 

Upozorňujeme, že v podmínkách některých dotačních titulů je při čerpání dotace současně povinnost mít zahrnutý předmětný investiční záměr i ve Strategickém plánu rozvoje obce (nutno tam mít zahrnuté již ke dni podání žádosti).

 

Při dokládání nového investičního záměru je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník II. 

 

Souhlas zřizovatele NENÍ nutné dokládat při aktualizaci již zařazeného investičního záměru.

 

Změny či nové projekty zapisujte do přiložených souborů (POZOR! Nezapomeňte záměry rozdělovat do tabulek podle toho, zda se jedná o MŠ, ZŠ či ZNEF!)  a vždy je prosím adekvátně označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví JEN buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

 

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

„V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

Své aktualizace zasílejte prosím do 17.1.2022 na e-mailovou adresu zdanska@mas-rakovnicko.cz . 

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme všem plně k dispozici,

 

Děkujeme a přejeme hezký den 😊

 

Vaše Mapačky Brigit a Týna


Vytvořeno: 30. 11. 2021
Poslední aktualizace: 30. 11. 2021 10:56
Autor: KOO1 MAP