Obsah

Aktualizace SR MAP - říjen 2022

Typ: ostatní
SR MAP Do 14.10.2022 probíhá sběr aktualizovaných investičních záměrů škol a dalších poskytovatelů vzdělávání v regionu Rakovnicko, tedy tzv. aktualizace Strategického rámce MAP - soupisu investičních aktivit v regionu Rakovnicko.

15. 2. 2022 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP ORP Rakovník II. Další aktualizaci předpokládáme ke konci října/začátkem listopadu na ustanovujícím jednání Řídícího výboru MAP ORP Rakovník III.

Vzhledem k potřebnému doložení souladu projektového záměru se SR MAP při čerpání dotačních podpor např. z IROP, Vám tak nabízíme možnost aktualizace již zveřejněných investičních záměrů v poslední verzi Strategického rámce nebo přidání nových investičních záměrů. 

Upozorňujeme, že v podmínkách některých dotačních titulů je při čerpání dotace současně povinnost mít zahrnutý předmětný investiční záměr i ve Strategickém plánu rozvoje obce (nutno tam mít zahrnuté již ke dni podání žádosti).

Při dokládání nového investičního záměru je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník II. 

Souhlas zřizovatele NENÍ nutné dokládat při aktualizaci již zařazeného investičního záměru

Změny či nové projekty zapisujte do přiložených souborů (POZOR! Nezapomeňte záměry rozdělovat do tabulek podle toho, zda se jedná o MŠ, ZŠ či ZNEF!)  a vždy je prosím adekvátně označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví JEN buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

Aktuálně schválené tabulky SR MAP, způsobilé výdaje a kritéria pro výzvy IROP z MAS Rakovnicko přikládáme v příloze.

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

„V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

Své aktualizace zasílejte prosím do 14.10.2022 na e-mailovou adresu zdanska@mas-rakovnicko.cz . 

V případě potřeby konzultace projektového záměru do výzvy MAS vás prosíme, abyste se obraceli na kolegyni Patricii Kovářovou (kovarova@mas-rakovnicko.cz, tel. 728 755 167), která má v MAS Rakovnicko operační program IROP na starosti.

Děkujeme a přejeme hezký den 😊

Mapačky Brigita, Kristýna a Andrea


Vytvořeno: 4. 10. 2022
Poslední aktualizace: 4. 10. 2022 11:16
Autor: KOO MAP